Jakie tajemnice zdradza Biblia o 2019 roku?

Biblia 2019

Jakie tajemnice zdradza Biblia o 2019 roku? | Fot. Kiwihug

Biblia o 2019 roku – według niektórych badaczy – zdradza dużo interesujących informacji. Przepowiednie zawarte w Piśmie Świętym przyprawiają o dreszcze. Wydają się przerażające, ale też dają nadzieję na lepszą przyszłość. Oto przesłanie Biblii dotyczące 2019 roku.

Jak podają niektórzy analitycy Biblii, w 2019 roku na Ziemi pojawi się Duch Święty i dokona się przebudzenie ludzkości. Przebieg tego zjawiska będzie gwałtowny niczym dziki ogień ogarniający cały świat. Ludzie będą świadkami przejawu Boskiej mocy, ponieważ przyjdzie Królestwo Niebieskie.

Biblia o 2019 roku

Dowody zbierane z osadów, korali, strumieni lawy, a także pochodzące z wszelkiego rodzaju mitologii wskazują na fakt, że mniej więcej co 6000 lat Ziemia doświadcza niszczycielskiego przesuwania się biegunów. Powierzchnia planety zostaje wówczas całkowicie zmieniona. Dochodzi do trzęsień ziemi i tsunami zabijających większość populacji. Cywilizacje są niszczone i cofane niemal do epoki kamienia łupanego.

Ostatnie z takich wydarzeń zostało opisane w Księdze Rodzaju. Z kolei Księga Objawień zdradza informacje na temat kolejnego, które ma nastąpić w grudniu 2019 roku. A dokładniej, przesunięcie biegunowe rozpocznie się powoli (dnia 21 grudnia), a przyspieszy w ciągu tygodnia, wywołując ogromną panikę. Ostatni dzień (28 grudnia) to będzie tzw. Dzień Sądu.

Oto Pan pustoszy ziemię, niszczy ją i przewraca jej powierzchnię, a mieszkańców jej rozprasza. I będzie [dotknięty] jak lud, tak kapłan, jak sługa, tak jego pan, jak służąca, tak jej pani, jak nabywca, tak sprzedawca, jak pożyczkę dający, tak biorący ją, jak wierzyciel, tak jego dłużnik. Okropnie spustoszona będzie ziemia i bezgranicznie rozdrapana, bo Pan wydał taki wyrok. Żałośnie wygląda ziemia, zmarniała; świat opadł z sił, niszczeje, niebo wraz z ziemią się wyczerpały. [Iz 24, 1-4]

Dr F. Kenton Beshore

Dr F. Kenton Beshore, przewodniczący Światowego Towarzystwa Biblijnego, mówi, że Drugie Przyjście będzie miało miejsce w latach 2019-2028. Może się więc to wydarzyć równie dobrze w 2019 roku. Dr Beshore, który ma pięć doktoratów z teologii, opiera swoje przewidywania na tekstach z Biblii, w tym z Listu do Tesaloniczan, w którym jest napisane:

Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. [1 Tes 4, 16-17].

Dr Beshore ostrzega ludzkość, aby była przygotowana na powrót "Pana i Zbawiciela" – i to cały czas, a nie tylko "od święta". Twierdzi, że wiadomości ukryte w Biblii ostrzegają, kiedy należy się spodziewać "czasów ostatecznych". W Ewangelii według św. Mateusza napisano:

Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd. [Mt 24, 21]

Fragmenty Biblii dotyczące 2019 roku

Spośród wszystkich cytatów biblijnych, jakie pojawiają się w opracowaniach proroctw na 2019 rok, wybrałem te powtarzające się najczęściej i przedstawiane jako najbardziej przystające do wydarzeń roku 2019.

Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. [Łk 21, 23-27]

Potem rzekł do mnie: "Synu człowieczy, udaj się do domu Izraela i przemawiaj do nich moimi słowami. Jesteś bowiem posłany nie do ludu o mowie niezrozumiałej lub trudnym języku, ale do domu Izraela; nie do wielu narodów o niezrozumiałej mowie i o trudnym języku, których słów byś nie rozumiał. Chociaż gdybym cię do nich posłał, usłuchaliby ciebie. Jednakże dom Izraela nie zechce cię posłuchać, ponieważ i Mnie słuchać nie chce. Cały bowiem dom Izraela ma oporne czoło i zatwardziałe serce. Oto Ja uczyniłem twarz twoją odporną jak ich twarze i czoło twoje twardym jak ich czoła, dałem ci czoło jak diament, twardszy od krzemienia. Nie bój się ich, nie lękaj się ich oblicza, chociaż są ludem opornym". [Ez 3, 4-9]

Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: "Występny musi umrzeć" - a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi - to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę. [Ez 33, 7-9]

Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. [Iz 40, 4-5]

A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń. Z takich bowiem są ci, co wślizgują się do domów i przeciągają na swą stronę kobietki obciążone grzechami, powodowane pożądaniami różnego rodzaju, takie, co to zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Jak Jannes i Jambres wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. Ale dalszego postępu nie osiągną: bo ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich, jak i tamtych jawna się stała. [2 Tm 3, 1-9]

Biblia 2019

Kategoria: Przepowiednie i proroctwa, Rok 2019


Pomóż innym znaleźć ten artykuł. Podziel się:Chcesz być
na bieżąco?

Polub nas na Facebooku
i otrzymuj informacje o nowościach.

Już dostępne!

★ Roczny horoskop na 2019 rok

★ Roczny horoskop chiński na 2019 rok

★ Odkryj przepowiednie 2019 - rok przemian

★ Darmowa wróżba: tarot na 2019 rok

★ Bezpłatna prognoza - numerologia 2019

Ta strona została znaleziona m. in. przez następujące frazy: biblia 2019, 2019 biblia, biblia 2019 przepowiednie, biblia 2019 proroctwa, przepowiednie biblijne 2019, biblia o 2019 roku, co mówi biblia o roku 2019.