Jakie tajemnice zdradza Biblia o 2020 roku?

Biblia 2020

Jakie tajemnice zdradza Biblia o 2020 roku? | Fot. Sarah Noltner

Biblia o 2020 roku – według niektórych badaczy – zdradza dużo interesujących informacji. Poszukiwacze przepowiedni i proroctw stale analizują teksty, które mogą uchylić rąbka tajemnicy dotyczącej naszej przyszłości. Również w Biblii możemy znaleźć interesujące informacje na temat przyszłości. Co Biblia mówi o nadchodzącym roku 2020? Przekonaj się.

Jezus o końcu świata – czyżby w 2020 roku?

Krótko przed ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem Jezus Chrystus wygłosił proroctwo o wydarzeniach dotyczących końca świata. Zapisane jest ono w Ewangelii Mateusza (rozdział 24), Marka (rozdział 13) i Łukasza (rozdział 21).

Uczniowie zapytali Jezusa: Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? (Mt 24, 3).

Jezus odpowiedział opisem warunków i wydarzeń, które doprowadzą do Jego drugiego przyjścia. Co więcej, zaznaczył, że po pojawieniu się wszystkich znaków Jego powrót nastąpi w ciągu jednego pokolenia (Mt 24, 34). Czy to może być nasze pokolenie?

Przez prawie 2000 lat, odkąd Chrystus wygłosił swoje proroctwo, wielu ludzi myślało, że żyje w czasach Jego powrotu – i oczywiście zawsze okazywało się, że byli w błędzie. Co ciekawe, w Biblii znajdujemy wiele proroctw, których spełnienie nie byłoby możliwe wcześniej niż w czasach nam współczesnych, a dokładniej po okresie II wojny światowej.

Oto lista znaków zbliżającego się końca świata, przedstawiona przez Jezusa:

  1. Rasa ludzka zyska zdolność do samozagłady, a jednocześnie wytworzy coś, co zostało nazwane "wielkim uciskiem" – obecny poziom technologiczny daje nam do dyspozycji potężną broń (nie tylko nuklearną, ale i kosmiczną) oraz globalne narzędzia inwigilacji i nadzoru (pierwsze testy robią już Chińczycy ze swoim Social Credit System).
  2. Żydowskie państwo zostanie odbudowane na Bliskim Wschodzie – jak wiemy, to już miało miejsce.
  3. Powstanie unii narodów europejskich – ma to być twór na kształt Imperium Rzymskiego, ale utworzony dobrowolnie, a nie na drodze podbojów. Przepowiednia ta częściowo spełniła się dopiero w momencie powstania Unii Europejskiej. Następnie spośród 27 państw zostanie wybranych 10 przywódców (lub narodów), którzy ostatecznie odbudują supermocarstwo – pozbawione wewnętrznych granic państwowych (koniec państw narodowych).
  4. Wojna pomiędzy armiami tzw. Króla Północy i Króla Południa – chodzi tutaj o konflikt pomiędzy cywilizacjami Północną i Południową. Obecnie świat jest podzielony na bogatą północ i biedne południe. Początki tego starcia widać chociażby po obecnym kryzysie migracyjnym.
  5. Upadek Izraela – naród żydowski jest prawdopodobnie  jedną z najbardziej oczernianych nacji na świecie. Wiele sił pragnie jego upadku i cały czas dążą do tego. Według Biblii, Żydzi zeszli z Bożej ścieżki i spotka ich za to kara.
  6. Ewangelia będzie głoszona na całym świecie – do niedawna ta przepowiednia nie mogła być spełniona, ale obecnie Ewangelie są znane wszędzie (choć nie zawsze dokładnie w tym samym kształcie).
  7. Pojawienie się natychmiastowej komunikacji na całym świecie oraz świadków Boga – przepowiednia ta stała się faktem wraz z pojawieniem się telewizji satelitarnej, przenośnych urządzeń komunikacyjnych oraz Internetu.

Biblia o 2020 roku

Poniżej możesz przeczytać odpowiadające wspomnianym punktom fragmenty Biblii. 2020 rok to czas, kiedy jesteśmy już bardzo blisko ostatecznego wypełnienia wszystkich siedmiu przepowiedni.

Ad. 1. Ewangelia wg św. Mateusza 24, 21-22

Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.

Ad. 2. Księga Zachariasza 12, 2-3

Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Na Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jeruzalem. W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się zgromadzą przeciw niemu.

Ad. 3. Apokalipsa św. Jana 17

I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. A na jej czole wypisane imię – tajemnica: "Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi". I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją zdumiałem się wielce. I rzekł do mnie anioł: "Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów. Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata – spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. Pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów – a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni".

I rzecze do mnie: "Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia – ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali – i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi".

Ad. 4. Księga Daniela 11, 40-45

A w czasie ostatnim zetrze się z nim król południa. Król północy uderzy na niego rydwanami, jazdą i licznymi okrętami. Wkroczy do krajów, zaleje je i przejdzie. Wkroczy następnie do wspaniałego kraju, a wielu polegnie. Te tylko [kraje] ujdą jego ręki: Edom, Moab i główna część Ammonitów. Wyciągnie zaś rękę po kraje: nie zdoła ujść ziemia egipska. Opanuje skarby złota i srebra oraz wszystkie kosztowności egipskie; Libijczycy i Kuszyci będą szli za nim. Wieści ze wschodu i północy napełnią go przerażeniem; wyprawi się więc z wielkim gniewem, by wielu zgładzić i zgubić. Rozbije namioty swojej kwatery między morzem i górą świętej wspaniałości. Dojdzie do swego końca, ale nikt mu nie przyjdzie z pomocą.

Ad. 5. Księga Ozeasza 5, 2-7

Zabrnęliście głęboko w zdrożności, moja kara dosięgnie was wszystkich. Znam Ja Efraima – nie ukryje się Izrael przede Mną, bo tyś uprawiał nierząd, Efraimie, Izrael się splamił. Czyny ich bowiem im nie dozwalają powrócić do Boga swojego; bo duch nierządu mieszka w ich wnętrzu, a nie znają Pana. Pycha Izraela świadczy przeciw niemu, nieprawość do upadku wiedzie Efraima, z nim razem upada też Juda. Ze stadem owiec i wołów przychodzą, by szukać Pana, lecz Go nie znajdują, bo On się od nich odsunął. Byli niewierni dla Pana, zrodzili synów nieprawych – teraz On niszczy i pustoszy ich pole.

Ad. 6. Ewangelia wg św. Mateusza 24, 14

A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.

Ad. 7. Apokalipsa św. Jana 11, 7-11

A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije. A zwłoki ich [leżeć będą] na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana. I spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia oglądają ich zwłoki; a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu. Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują; i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy. A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali.


Kategorie: Przepowiednie i proroctwa, Rok 2020


Pomóż innym znaleźć ten artykuł. Podziel się: