Armagedon, czyli koniec świata

Armagedon

Armagedon, czyli koniec świata | Fot. Pixabay

Wątkiem najczęściej poruszanym przez wizjonerów i jasnowidzów jest wydarzenie określane mianem końca świata (tzw. Armagedon). W przekonaniu większości osób oznacza to automatycznie koniec losów ludzkości. Co ciekawe, niekoniecznie tak musi być. Istnieją liczne proroctwa rozdzielające koniec świata od końca ludzkości. Często chodzi tutaj o koniec obecnego świata – jego kształtu lub systemu społecznego, w jakim obecnie żyjemy.

Ilość i ogromna różnorodność wizji końca świata może zaskakiwać. To tak, jakby ludzie na siłę próbowali przyciągnąć Armagedon mocą swoich wyobrażeń i wiary. W czym tkwi tajemnica takiej popularności wizji końca świata? Tego zapewne się nie dowiemy, ale nie ulega wątpliwości, że temat jest fascynujący. Szczególnie teraz, kiedy czasy wydają się wyjątkowo niebezpieczne.

Poniżej wymieniam kilka z całej parady przepowiedni o końcu świata. Nie sposób w jednym artykule wymienić i szczegółowo opisać wszystkich. Dlatego też tym razem wybrałem te mniej znane przepowiednie. Chcę w ten sposób przedstawić informacje, które mogą być przez wielu jeszcze nieodkryte, choć nie są w żaden sposób mniej interesujące. W osobnych artykułach postaram się zaprezentować również wizje takich jasnowidzów jak Nostradamus, Edgar Cayce i innych bardziej znanych wizjonerów.

Armagedon: mroczne dni

Jednym z najbardziej ciekawych, a zarazem tajemniczych elementów wielu przepowiedni dotyczących końca świata są trzy dni ciemności. Pojawiają się w wizjach wielu jasnowidzów, takich jak Marie Martel, ojciec Charles-Auguste Nectou, św. Hildegarda z Bingen, święty Ojciec Pio i inni.

Przepowiednia ta jest o tyle fascynująca, że praktycznie nic nie wiadomo na temat tych trzech dni. Z pewnością nad światem zapanują nieprzeniknione ciemności. Jednak co się wówczas wydarzy? Nie wiadomo. Niektóre przepowiednie radzą jednak, w jaki sposób zachować się podczas tego okresu. Najlepiej nie wychodzić z domów, pozamykać szczelnie okna oraz drzwi i pod żadnym pozorem ich nie otwierać.

Źródłem wizji dotyczących trzech dni mroku jest najprawdopodobniej Biblia. Według Apokalipsy owe trzy dni znajdują się w jednej z siedmiu czasz, które na ziemię wyleją aniołowie: „A piąty wylał swą czaszę na tron Bestii i w jej królestwie nastały ciemności” (Ap 16, 10).

W Nowym Testamencie również znajdują się informacje na temat czasu ciemności, które mają się zakończyć ponownym przyjściem Jezusa. Oto fragment Ewangelii św. Mateusza (24,29-30):

Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.

Armagedon: wizja świętego Augustyna

Aurelius Augustinus, znany jako św. Augustyn, urodził się w 354 roku w Tagaście (dzisiejsza Algieria), a zmarł 28 sierpnia 430 w Hipponie. Był filozofem, teologiem, a także świętym Kościoła katolickiego, jednym z ojców i doktorów Kościoła. Co prawda, św. Augustyna nie zalicza się do grona wizjonerów, ale pozostawił po sobie ogromną ilość pism teologicznych, w których interpretatorzy dopatrzyli się fragmentów o wydźwięku profetycznym. Pisał między innymi o przyszłości Kościoła, przy okazji wspominając armagedon.

Święty Augustyn nie podał daty Sądu Ostatecznego. Wspominał jedynie o tym, że kiedy nadejdzie koniec naszej ery, wszyscy ludzie wstąpią do Domu Bożego. Jak widać, w jego przepowiedni nie było gróźb ani ostrzeżeń przed cierpieniem czy zniszczeniem. Wręcz przeciwnie. Augustyn przedstawiał okazję do ostatecznego zbawienia. Z tekstów pozostawionych przez św. Augustyna dowiadujemy się, że w obecnie nasz świat znajduje się w tzw. szóstym okresie, który trwa od narodzin Jezusa Chrystusa, a skończy się w dniu Apokalipsy.

Armagedon: wizja świętego Hieronima

Przepowiednia świętego Hieronima od setek lat zajmuje bardzo ważne miejsce w literaturze poruszającej tematykę proroczych wizji. Można ją uznać za jedną z najważniejszych. Przynajmniej z punktu widzenia historycznego. Według Hieronima, Apokalipsa zostanie poprzedzona przez sześć znaków (podajemy za Stanisławem Sławkowicem): (1) wojny i wielkie niezgody; (2) głód ciężki, nie tylko z niedostatku pożywienia materialnego, ale też i chleba duchowego; (3) strachy niesłychane i widowiska dziwne na niebie; (4) odmiana Słońca, Księżyca i gwiazd niezwykła; (5) fałszywi prorocy; (6) przyjście Antychrysta, który urodzi się w Babilonie.

Zbigniew Przybylak w swojej książce przedstawił szczegółowo proroctwo św. Hieronima. Oto co napisał:

 1. Morze i wszystkie rzeki podniosą się nad góry na cztery łokcie.
 2. Wyniosłe w górę wody nie opuszczą swej wyniosłości.
 3. Wszystkie ryby i monstra morskie zgromadzą się w jednym morzu i tak będą ryczeć, że ich głos pod niebo rozlegać się będzie, czyniąc nad grzesznym człowiekiem żałość i pokutę.
 4. Wszystkie lasy i zioła będą się pocić krwawym potem.
 5. Nastąpi generalne trzęsienie ziemi tak wielkie, że wszystkie budynki upadać będą.
 6. Będą skały i opoki padały i jedna o drugą wzajemnie obijać się będą.
 7. Ptactwo i zwierz leśny drapieżny będą się koło ludzi łasić i z nimi bez szkody współżyć.
 8. Ptactwo zleci się w jedno miejsce z całego świata, co przyczyni się do większego zatroskania grzesznych ludzi, którzy się i tym trapić będą, że i biedne ptactwo, czując Sąd Boży, lepiej sobie radzi aniżeli człowiek.
 9. Pagórki wysokie i góry będą się równały z ziemią.
 10. Ludzie wychodzić będą z głębokich jaskiń, w których się ukryli, chcąc się przed tak strasznymi rzeczami na świecie uchronić.
 11. Gwiazdy będą z nieba spadać.
 12. Lud wszystek zacznie nagle wymierać.
 13. Niebo i ziemia odnowią się przez ogień.
 14. Wszyscy umarli z grobów powstaną i będą czekać na Sąd Ostateczny.

Armagedon według Weroniki Lucen

W dniu 1 lutego 1972 roku amerykańska mistyczka, Weronika Lucen, opublikowała orędzie, w którym podała trzy kary za grzechy ludzkości: autodestrukcję, żywioły przyrody, potęgę sił z kosmosu (np. uderzenie meteoru). Najważniejszy w proroctwach Lucen jest fakt, iż zniszczenie będzie konsekwencją naszych wyborów i zbytniego przywiązania do ziemskich uciech. Większość ludzi woli bowiem przyjemności niż pracę nad własnym rozwojem duchowym i umacnianiem więzi z Bogiem.

Według przekazu z 24 marca 1972 roku, na Ziemię spadną kule ognia, uderzą niespotykane dotąd błyskawice oraz nastanie nieznośny upał. Na skutek tych przerażających wydarzeń cały świat ogarnie mrok. Osoby, które zawczasu się przygotują, powinny pozostać w domach i pod żadnym pozorem nikomu nie otwierać. W przeciwnym razie również zginą.

Całości obrazu dopełniają następne widzenia Amerykanki, pochodzące z 1975 i 1977 roku. Oto fragment jej wizji:

Widzę teraz, jak nadchodzi po niebie ogromna kula. Wygląda jak kolosalne słońce. Podczas przechodzenia przez niebo zmienia swoje barwy: z białej staje się pomarańczowa. Szybko się obraca i jest przerażająco gorąca! […] Ale teraz widzę, że[…] zbliża się do czegoś podobnego do kuli ziemskiej.

Wygląda na to, że ludzkość zostanie unicestwiona przez meteor lub kometę.

Wizja Johna Leary

John Leary, słynny amerykański wizjoner, w jednym ze swoich kazań wspomina o dniach ostatnich. Oto fragment:

Ujrzałem ogromną kometę z ognistym ogonem, która okrążając ziemię zbliżała się coraz bardziej. I nagle ujrzałem jak uderza w Ocean Atlantycki. Widziałem nawet to niesamowite wejście pod wodę i samo uderzenie pomarańczowego ognia w dno oceanu, co spowodowało powstanie przeogromnych fal, wyższych od najwyższych drapaczy w Nowym Jorku, jak mi to zostało pokazane w innej wizji. Zalana została cała wschodnia część USA i całe wybrzeże atlantyckie w Europie.

Wstrząs spowodował przebudzenie się wielu wulkanów i wyrzucenie lawy i pary, które zmieszały się z gazami komety. Utworzony w ten sposób dym zaćmi słońce na trzy dni. Przytoczę wam teraz przekaz z 23-go lipca 1996 roku. Po przyjęciu Komunii Świętej ujrzałem ogromny wulkan, z którego buchał czarny dym, zasłaniający słońce.

Pan Jezus powiedział:

Mój synu, w tej wizji oglądasz wybuch masywnego wulkanu, z którego wydobywa się czarny dym. Wprawdzie ujrzycie wzrost wybuchów wulkanicznych, lecz ten wybuch nastąpi dopiero, gdy kometa uderzy w Ziemię.

Nastąpi ogromne zniekształcenie skorupy ziemskiej, co będzie przyczyną przebudzenia się wielu wulkanów. Złączenie się gazów i lawy wulkanicznej z gazami komety spowoduje trzy dni ciemności. Nastąpi zmiana biegunów magnetycznych i krótkotrwała zmiana orbity ziemskiej na większą. Przyciąganie słoneczne skoryguje tą zmianę orbity, lecz zanim to nastąpi, na ziemi będzie zimniej. Podczas trzech dni ciemności podziemia lub jaskinie będą najlepszym schronieniem przed zimnem i unoszącą się siarką, która wypełniając powietrze, wychwytywać będzie z niego tlen. Módl się Mój ludu i słuchaj moich pouczeń, a Ja skieruję cię, gdzie powinieneś iść i obdarzę cię Moim Chlebem Niebiańskim.

Należy tutaj zaznaczyć, że Leary jest człowiekiem bardzo wierzącym, więc jego wizje powinniśmy rozpatrywać przez pryzmat wiary, jaką wyznaje. Niestety w ten sposób możemy nabrać nieco podejrzliwości do jego twierdzeń.

Naukowcy o końcu świata

Nie tylko mistycy i wizjonerzy przewidują koniec świata. Robią to również naukowcy. Oto przykład. Dr Coryn Bailer-Jones opublikowała dokumenty, z których jasno wynika, że gwiazda karłowata HIP 85605 znajduje się na kursie kolizyjnym z Ziemią. Co prawda nie uderzy w naszą planetę, ale spowoduje niszczycielski dla Układu Słonecznego deszcz komet. Uderzenie takiego ciała niebieskiego mogłoby doprowadzić do zniszczenia życia na naszej planecie, a nawet do zagłady jej samej. Na szczęście wspomniana gwiazda jest jeszcze bardzo daleko i zagrożeniem dla nas stanie się dopiero za około 240 tysięcy lat.


Kategoria: Przepowiednie i proroctwa