III wojna światowa przepowiednie

III wojna światowa

III wojna światowa | Fot. Materiały prasowe

W tym artykule postaramy się zebrać przepowiednie dotyczące tematu, jakim jest III wojna światowa. Mając wszystko w jednym miejscu, będziemy w stanie porównać proroctwa i wyodrębnić cechy wspólne. Dzięki temu – być może – uda się dostrzec wzór, który otworzy przed nami drogę do rozpoznania symptomów wybuchu kolejnej, wielkiej wojny.

Codziennie znajdujemy w Internecie mnóstwo złych wieści: koniec świata, inwazja muzułmanów na Europę, konflikty zbrojne i bombardowania (np. obecnie w Syrii), skorumpowani politycy i ogólne zepsucie klasy rządzącej naszym światem. Pośród tych wszystkich doniesień wciąż przewijają się spekulacje na temat wybuchu globalnej wojny. Szczególnie w ostatnich latach III wojna światowa wydaje się bardzo możliwa.

Przyjrzyjmy się zatem tym elementom przepowiedni znanych jasnowidzów, które dotyczą III wojny światowej.

Nostradamus

Według tego szesnastowiecznego, europejskiego mistyka, na początku XXI wieku islam dokona najazdu na Europę (muzułmanie zjednoczą się pod wspólnym sztandarem z napisem Allah Akbar). Ma to być ogromna fala muzułmanów kierująca się na Grecję, Bałkany i Włochy, a potem na Hiszpanię i Francję. Ma wówczas dojść do starcia dwóch kultur: cywilizacji Zachodniej z imperium islamskim, określanym przez Nostradamusa jako Kalifat Wielkiego Talibanu. Co ciekawe, Polacy będą bratać się z napływającymi do Europy muzułmanami:

Prześladowany będzie Bóg i Kościół (...), Arabowie i Polacy sprzymierzeńcami

Najazdy islamskie będą przebiegać przez południowe tereny naszego kontynentu, więc Polska nie musi się niczego obawiać. Polacy nawiążą współpracę z Wielką Brytanią, Czechami i Rumunią w celu zaatakowania Włoch i Hiszpanii.

III wojna światowa będzie trwała 27 lat.

Baba Wanga: Będzie III Wojna Światowa

Baba Wanga zapowiedziała, że III wojna światowa rozpocznie się w listopadzie 2010 roku, jednakże należy zauważyć, że osoby powiązane w bułgarską wieszczką twierdzą, iż jej przepowiednie zostały na Zachodzie błędnie zinterpretowane. III Wojna Światowa ma się rozpocząć później, a jej zarzewiem ma być lokalny konflikt. Dojdzie do użycia broni atomowej – już w początkowej fazie wojny. Później walczące strony wykorzystają również broń chemiczną. W kolejnej fazie Europa ma zostać zaatakowana przez muzułmanów.

Ojciec Klimuszko

Ojciec Klimuszko w swoich przepowiedniach mówił:

Widziałem żołnierzy przeprawiających się przez morze na takich małych, okrągłych stateczkach, ale po twarzach widać było, że to nie Europejczycy. Widziałem domy walące się i dzieci włoskie, które płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę. Wydaje mi się, że jakaś wielka tragedia spotka Włochy. Część buta włoskiego znajdzie się pod wodą. Wulkan albo trzęsienie ziemi? Widziałem sceny jak po wielkim kataklizmie. To było straszne.

Powyższe słowa idealnie pasują do wydarzeń w Europie, które mają miejsce właśnie teraz – islamscy bojownicy w ogromnej liczbie przeprawiają się na małych łodziach przez Morze Śródziemne i wkraczają (od strony Włoch i Grecji) na Stary Kontynent. Jednak to nie wszystko. O. Klimuszko mówi dalej:

III wojna światowa wybuchnie na Południu wtedy, kiedy zawarte będą wszystkie traktaty i będzie otrąbiony trwał pokój.

Następnie Rosja zostanie zdradzona przez jakieś sąsiednie państwo, na co odpowie siłą:

Ogniste włócznie uderzą w zdrajców. Zapłoną całe miasta. Potem rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi, spadną w wody morza, obudzą bestię. Ona się dźwignie z dna. Piersią napędzi ogromną falę. Widziałem transatlantyki znoszone jak łupinki... Ta góra wodna sunie ku Europie. Nowy Potop!

W tym miejscu pojawia się opis wielkiego kataklizmu, który zaleje ogromną część zamieszkałego świata. Woda wedrze się nawet do Polski. Co prawda, w naszym kraju nie będzie aż tak źle, ale część terytorium Polski zniknie pod wodą (Kaszuby). Najbardziej dotknięte kataklizmem zostaną Niemcy, Francja, a przede wszystkim Włochy.

Edgar Cayce

Amerykański śpiący prorok również uważał, że III wojna światowa będzie miała miejsce. Pierwszym etapem miała być fala rewolucji w krajach arabskich. Być może chodzi tutaj o tzw. Arabską Wiosnę – serię protestów społecznych i konfliktów zbrojnych mających miejsce w krajach arabskich, w latach 2010-2013. Kolejny etap związany jest z Syrią:

Pojawią się napięcia. Spodziewajcie się ich w pobliżu Cieśniny Davisa. Celem działań w tym regionie będzie utrzymanie „linii życia”. Podobnie będzie się działo również w Egipcie i Libii, w Ankarze i Syrii, w cieśninach znajdujących się nad Australią, na Oceanie Indyjskim oraz w Zatoce Perskiej.

Powyższe słowa są najczęściej interpretowane jako zapowiedź początkowych działań podczas III wojny światowej. Później mają nastąpić wielkie zmiany klimatyczne. Poniżej zamieszczam zapis rozmowy przeprowadzonej podczas transu Edgara Cayce’go, dotyczącej tychże wydarzeń:

Pytanie: Jakie zmiany nastąpią na Ziemi?

Edgar Cayce: Na Morzu Śródziemnym, w pobliżu wulkanu Etny, pojawią się zmiany klimatyczne. Poziom morza się podniesie. Wówczas będziemy mogli zorientować się, że czas wielkich przemian rozpoczął się.

Pytanie: Kiedy te wydarzenia się rozpoczną?

Edgar Cayce: Niektóre z nich już się rozpoczęły, choć ludzie twierdzą, że są to zjawiska przejściowe.

Pytanie: Czy zajdą jakiekolwiek zmiany w Ameryce Północnej. Jeśli tak, w których regionach?

Edgar Cayce: Fizyczne zmiany – w większym lub mniejszym stopniu – zajdą w całym kraju. Jednak największe zaobserwujemy na wschodnim wybrzeżu, w Nowym Jorku czy Connecticut.

Amerykański jasnowidz przewiduje jeszcze więcej zmian klimatycznych, ale o nich napiszę przy innej okazji.

Alois Irlmaier

Tematem większości przepowiedni tego bawarskiego jasnowidza jest właśnie III wojna światowa – jej wybuch oraz przebieg. Oto fragment przepowiedni:

Wszystkie wydarzenia zapowiadały pokój. Wszyscy wołali: Szalom! Lecz oto widzę, że „Wielki” upada, a przy nim leży zakrwawiony sztylet. Osobistość wysokiej rangi zostanie zabita przez dwóch mężczyzn – niskiego bruneta oraz nieco wyższego blondyna. To będą najemnicy. Po tym zabójstwie rozgorzeje nowa wojna na Bliskim Wschodzie.

Ogromne siły marynarki wojennej będą toczyć bitwy na morzu Śródziemnym. Ogólna sytuacja będzie napięta. Widzę trzy cyfry: dwie ósemki i dziewiątkę, ale nie wiem, co one oznaczają ani w jakim czasie je umieścić.

Wojna wybuchnie o świcie i przyjdzie nieoczekiwanie. Farmerzy siedzący w pubie, zajęci grą w karty, nagle ujrzą obcych żołnierzy zaglądających przez drzwi i okna. Czarna armia przybędzie ze wschodu, a wszystko wydarzy się niezwykle szybko. Widzę trójkę, ale nie wiem, co ona oznacza, być może 3 dni lub 3 tygodnie. To dotyczy Złotego Miasta. Rok poprzedzający wojnę będzie urodzajny w owoce i zboża, a zima będzie łagodna.

Zgromadzone wojska pomaszerują od wschodu w stronę Belgradu, a następnie wyruszą do Włoch. Potem trzy armie, z szybkością błyskawicy, bez żadnego ostrzeżenia, ruszą w kierunku północnego Dunaju ku rzece Ren. Pierwsza armia nadciągnie nad lasem Bawarskim w kierunku północnym wzdłuż Dunaju. Druga przejdzie od wschodu ku zachodowi nad Saksonią ku Zagłębiu Ruhry. Trzecia, która pójdzie z północnego wschodu na zachód i przejdzie nad Berlinem.

Rosjanie nigdzie się nie zatrzymają, dzień i noc nieubłaganie będą zmierzać do celu, do Zagłębia Ruhry. Ludność w panice będzie uciekać na zachód. Samochody zakorkują drogi i będą przeszkodą dla czołgów. Nie widzę żadnych mostów na Dunaju powyżej Ratyzbony. Zniszczony Frankfurt nie będzie już przypominał wielkiego miasta. Dolina Renu będzie pustoszona, głównie za pośrednictwem nalotów bombowych. Widzę ziemię, jakby piłkę, a na niej trasę samolotów, które lecą w górze jak rój białych gołębi. Zza „wielkiej wody” [ze Stanów Zjednoczonych – przyp. red.] natychmiast przyjdzie odwet. W tym samym czasie „żółty smok” najedzie Alaskę i Kanadę, ale daleko nie zajdzie.

Cała treść powyższej przepowiedni znajduje się tutaj. Irlmaier przedstawia w niej dalsze działania wojenne oraz zakończenie wojny. Kiedy III wojna światowa dobiegnie końca, czeka nas długi okres szczęśliwości i dobrobytu.

Anton Johansson

Pochodzący ze Szwecji wizjoner, znany też jako rybak Johansson (ur. 1858 r.), jest obecnie uważany za jednego z najtrafniej przepowiadających przyszłość jasnowidzów. Jego proroctwa są bardzo popularne w Skandynawii, gdzie publikowano je wielokrotnie. Jeśli chodzi o III wojnę światową, Johansson mówił:

Widzę straszną wojnę daleko na wschodzie. Żółte twarze starają się dotrzeć poprzez Alaskę do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Ich atak będzie odparty przy pomocy broni rakietowej. Rosja będzie wspierać Amerykanów, ramię przy ramieniu. Przedtem wybuchnie jakaś straszna rewolucja. Mordy, pożoga, dużo martwych ludzi. Leżą ich całe stosy.

Przepowiednia z Tęgoborza

Przepowiednia ta pochodzi z 1893 roku i wówczas była kompletnie niezrozumiała. Podobno nocą tegoż roku, w pałacu hrabiego Wielogłowskiego, odbył się seans spirytystyczny. Nawiązano wówczas kontakt z duchem Adama Mickiewicza. Medium przemawiało głosem zmarłego poety, a wszystkie wydarzenia, jakie zapowiedziało, spełniły się w ciągu kolejnych dziewięćdziesięciu lat.

Przepowiednia ta stała się jednym z najsłynniejszych polskich proroctw. Jej autor (obecnie nieznany) prawidłowo przewidział wydarzenia niemożliwe do przewidzenia pod koniec XIX wieku: wojna światowa, upadek trzech imperiów zaborczych oraz odrodzenie Polski. Wszystko się spełniło z wyjątkiem – jak dotąd – upadku państw Zachodu pod naporem muzułmanów oraz najazdu Chin na Rosję.

Oto treść przepowiedni:

W dwa lat dziesiątki nastaną te pory, gdy z nieba ogień wytryśnie. Spełnią się wtedy pieśni Wernyhory, świat cały krwią się zachłyśnie.

Polska powstanie ze świata pożogi, trzy orły padną rozbite, lecz długo jeszcze los jej jest złowrogi, marzenia ciągle niezbyte.

Gdy lat trzydzieści we łzach i rozterce trwać będą cierpienia ludu, na koniec przyjdzie jedno wielkie serce i samo dokona cudu.

Gdy czarny orzeł znak krzyża splugawi, skrzydła rozłoży złowieszcze, dwa padną kraje, których nikt nie zbawi, siła przed prawem jest jeszcze.

Lecz czarny orzeł wejdzie na rozstaje; gdy oczy na wschód obróci, krzyżackie szerząc swoje obyczaje, z złamanym skrzydłem powróci.

Krzyż splugawiony razem z młotem padnie. Zaborcom nic nie zostanie. Mazurska ziemia Polsce znów przypadnie, a w Gdańsku port nasz powstanie.

W ciężkich zmaganiach z butą Teutona świat morzem krwi się zrumieni. Gdy północ wschodem będzie zagrożona, w poczwórną jedność się zmieni.

Lew na zachodzie nikczemnie zdradzony przez swego wyzwoleńca złączon z kogutem dla lewka obrony na tron wprowadzi młodzieńca.

Złamana siła mącicieli świata tym razem będzie na wieki. Rękę wyciągnie brat do swego brata, wróg w kraj odejdzie daleki.

U wschodu słońca młot będzie złamany. Pożarem step jest objęty. Gdy orzeł z młotem zajmą cudze łany nad rzeką w pień jest wycięty.

Bitna Białoruś, bujne Zaporoże, pod polskie dążą sztandary. Sięga nasz orzeł aż po Czarne Morze wracając na szlak swój prastary.

Witebsk, Odessa, Kijów i Czerkasy to Europy bastiony, a barbarzyńca aż po wieczne czasy do Azji ujdzie strwożony.

Warszawa środkiem ustali się świata, lecz Polski trzy są stolice. Dalekie błota porzuci Azjata, a smok odnowi swe lice.

Niedźwiedź upadnie po drugiej wyprawie. Dunaj w przepychu znów tonie. A kiedy pokój nastąpi w Warszawie, trzech królów napoi w nim konie.

Trzy rzeki świata dadzą trzy korony pomazańcowi z Krakowa, cztery na krańcach sojusznicze strony przysięgi złożą mu słowa.

Węgier z Polakiem, gdy połączą dłonie, trzy kraje razem z Rumunią. Przy majestatu polskiego tronie wieczną połączą się unią.

A krymski Tatar, gdy dojdzie do rzeki, choć wiary swojej nie zmieni, Polski potężnej uprosi opieki i stanie się wierny tej ziemi.

Powstanie Polska od morza do morza. Czekajcie na to pół wieku. Chronić nas będzie zawsze Łaska Boża, więc cierp i módl się, człowieku.

Władysław Biernacki

Władysława Biernackiego możemy bez wątpienia zaliczyć do cieszącego się dużym poważaniem wizjonera. Sławę przyniosły mu przede wszystkim przepowiednie ogłoszone na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Budzą one wielki niepokój u wielu ludzi, a szczególnie proroctwo dotyczące wizji III wojny światowej.

Całość przepowiedni Biernackiego możemy znaleźć w książce Zbigniewa Kozłowskiego, pod tytułem „Świat objawiony”. Oto najciekawsze fragmenty, w dużej mierze ważne dla naszej ojczyzny.

Piekło na ziemi – bo tak to można nazwać – będzie trwało trzy i pół miesiąca. Wojna zacznie się od Włoch. Na początku we Włoszech będzie straszna rewolucja. Zacznie się od Stolicy Apostolskiej. We Włoszech powstanie ustrój socjalistyczny. Socjaliści rzucą się na duchowieństwo. Będą znęcać się, torturować i mordować. Papież po trupach swoich kardynałów będzie musiał uciekać z Watykanu. Ucieknie do Francji. Stamtąd do Polski, gdzie pozostanie do końca wojny. Stolica Apostolska zostanie zdewastowana, zniszczona i znieważona [...]. Rewolucja obejmie później Francję i Hiszpanię, jednak w tych krajach siły antychrześcijańskie nie utrzymają się długo.

W tym czasie Niemcy, czując zagrożenie, zechcą okrążyć i uderzyć na Rosję. Najpierw uderzą na Czechy i Słowację. Najeźdźcom sprzyjać będzie ludność cywilna i wojsko czeskie, Słowacy nie. Stamtąd klinem uderzą na Polskę i dojdą do Wałbrzycha. Wałbrzych i Kotlina Kłodzka będą zniszczone. Z drugiej strony Niemcy przez desant morski uderzą na Kołobrzeg. Miasto to zostanie zniszczone podobnie jak podczas Drugiej Wojny światowej. Niemcy zdobędą Kołobrzeg i utrzymają się w nim przez osiem dni.

Dziewiątego dnia wojska polskie i rosyjskie okrążą desant niemiecki i tych, którzy nie zginą, wezmą do niewoli. Działań wojennych w Polsce środkowej nie będzie (nie znaczy to, że nie będzie tam innych zniszczeń spowodowanych kataklizmami, nie mówiąc już o głodzie, który będzie powszechny na całym świecie). Zniszczenia wojenne obejmą częściowo pas nadbrzeżny szerokości około 50 kilometrów od Kłajpedy aż do Szczecina. Atak na te ziemie rozpocznie się od strony morza, gdzie będzie stacjonowała grupa operacyjna wojsk Paktu Północnoatlantyckiego. Niektóre miasta, jak Gdańsk czy Elbląg, będą później niszczone przez wycofujące się oddziały rosyjskie. Działania wojenne przeniosą się następnie do Czech. Praga zostanie doszczętnie zniszczona. Za to, że naród czeski odstąpił od wiary, Bóg ześle na niego wielką karę. Praga nigdy nie będzie odbudowana.

W kilka dni po rozpoczęciu działań wojennych w Europie środkowej i Wschodniej, armia chińska ruszy na Rosję. W Rosji wybuchnie rewolucja. Chińczycy w zwycięskim pochodzie będą pokonywać do 200 kilometrów dziennie. Żołnierze chińscy okażą się jeszcze większymi barbarzyńcami niż hitlerowcy. Żadnego żywego Rosjanina nie puszczą żywego, czy to małego, czy dorosłego. Wojska rosyjskie będą cofać się w popłochu. Część dowódców rosyjskich zdradzi swój kraj i przejdzie na stronę nieprzyjaciela. Rosjanie widząc, że przegrywają na wschodzie, wycofają swoje oddziały z Czech i Niemiec. Na Niemcy zrzucą bombę atomową (będzie to o godz. 2 w nocy).

W Niemczech nagromadzone są wielkie ilości różnej broni i amunicji. Gdy bomba atomowa wybuchnie, to eksplodują również składowiska broni. Większość Niemców zginie. Ci, którzy nie zginą, będą zalani wodą. Wszechmocna prawica Boga już od wieków przygotowuje Niemcom zagładę. Kara spadnie teraz za te wszystkie krzywdy na ich pokolenie, na ich potomstwo. Ocaleje tylko kawałek Brandenburgii, tj. ziemi leżącej koło Szczecina. Po dwunastu godzinach od wybuchu bomby atomowej w Niemczech miasto Gdańsk przeżyje trzęsienie ziemi, lecz nie poniesie wielkich strat.

W tym czasie w Polsce wybuchnie rewolucja, która potrwa sześć dni. Wychowankowie komunistów rzucą się na nich samych i w straszny sposób będą się nad nimi znęcać. Będzie to zapłata za ich obecne wychowanie bez Boga [...].

Siódmego dnia rewolucji Bóg ześle na nasz tron mesjasza z Krakowa. Tak więc Kraków wyda dwóch mesjaszy. Jednego na tron Stolicy Piotrowej, a drugiego na tron naszego kraju. Tym władcą na polskim tronie będzie zakonnik z Krakowa. Będzie on też naczelnym wodzem wojsk polskich. Przemówi do narodu polskiego i wtedy naród się uspokoi [...].

Wojska rosyjskie będą wycofywać się z Czech przez Węgry, Słowację i Ukrainę. Rosjanie w odwecie za dążenia Ukraińców do samodzielności zastosują taktykę spalonej ziemi. Będą bić, niszczyć i palić. To będzie wielka kara Boża. Tak jak w Czechach, tak i na Ukrainie naród odstąpił od Boga – cerkwie są puste, a kościoły polskie pozamykane. Wtedy gdy dziać się to będzie, Ukraińcy, obawiając się zagłady swojego narodu, wyślą delegację do Warszawy, do władcy polskiego z prośbą o ratunek. Armia polska pospieszy z pomocą. Polacy ze swoimi sojusznikami utworzą front sięgający od Kłajpedy aż po Morze Śródziemne. Na tym drugim froncie będą też obce wojska, które pospieszą Polsce z pomocą. Z północy: Szwecja, Norwegia i Finlandia, a z południa: Węgry i Rumunia. Z pomocą wojskową i gospodarczą pospieszy Francja i czarny lud. Węgrzy i Rumuni będą już po przewrocie rewolucyjnym, który będzie mieć miejsce w tym samym czasie co i w Polsce.

Wojska rosyjskie będą uciekać w popłochu przed tak wielkim frontem wojsk sprzymierzonych. Nad Horyniem, pod miastem Kostopol, dojdzie do wielkiej trzydniowej bitwy. Straty będą duże po obu stronach. Horyniem popłynie czerwona od krwi woda. Rosjanie poddadzą się do niewoli. Polskie oddziały na południowym froncie ruszą aż nad Dniepr, do starych granic polskich i będą odpoczywać tam przez trzy doby. W tym czasie armie chińskie zajmą już znaczną część terytorium Rosji. W obawie, aby Chińczycy nie zawojowali całego świata (takie plany mają już dziś), do wojny przystąpią Stany Zjednoczone, a następnie Kanada, Wielka Brytania, Australia, Indie, Indonezja i część sojuszniczych państw afrykańskich.

W szybkim czasie zajmą Wietnam, Laos, Kambodżę, Tanzanię, Północną Koreę i wylądują na terytorium chińskim. Razem z zajęciem tych krajów przez wojska sprzymierzone upadnie tam na zawsze komunizm. Szybkimi atakami zdobyta zostanie niemal połowa terytorium Chin, ponieważ Chiny nie będą przygotowane na otwarcie przez sprzymierzonych drugiego frontu. Nastąpi to w czasie, kiedy główne siły armii chińskiej będą dochodzić już do Wołgi, a do Moskwy pozostanie im już tylko około 1000 kilometrów.

Kiedy dowództwo polskie otrzyma informacje, że armia chińska zbliża się już do Wołgi, w porozumieniu z aliantami w Azji wyda rozkaz uderzenia na nacierające dywizje chińskie. Nad Wołgą przez cztery dni będą toczyć się zaciekłe walki. W tym czasie inne zgrupowania polskie zajmą Moskwę. Na południowym froncie Chińczycy przystąpią do kontrofensywy. Rzucą tak wielkie siły, że Polacy w popłochu zaczną się cofać aż do Dniepru. Na Dnieprze wojska polskie zajmą linie obronne. Tymczasem armia chińska będzie dążyć do okrążenia północnego skrzydła wojsk polskich i ich sojuszników broniących Moskwy, ale jej się to nie uda.

Naczelny wódz wojsk polskich będzie pełen łaski Bożej, pełen miłości Bożej. Zwróci się z gorącą modlitwą do Boga Ojca, ponieważ Bóg Ojciec ma naród polski jako naród wybrany, któremu obiecał wszechstronną pomoc. Bóg udzieli pomocy. Obudzi swoje śpiące wojsko, a przede wszystkim ducha w oddziałach polskich. Wskutek kontrnatarcia Chińczycy zaczną się w nieładzie cofać. W odwecie użyją bomby atomowej. Na szczęście wszechmocna Prawica Boża do tego nie dopuści. Specjalistom polskim uda się za pomocą urządzeń elektronicznych zmienić tor lotu pocisku i skierują ją z powrotem na pozycje chińskie. Tak więc Chińczycy zginą od własnej broni.

W czasie gdy amerykańska armia zajmie połowę terytorium Chin, w USA powstanie wielki chaos, co wpłynie na morale żołnierzy amerykańskich na froncie. Wybuchnie tam krwawa wojna domowa, bratobójcza rzeź, podobna do tej w Rosji. Biedota rzuci się na farmerów i fabrykantów Niemal wszystkie fabryki i fermy zostaną zdewastowane i spalone. Nastąpi wielka bieda i głód. Złoto na wiele się nie przyda, bo za nie chleba nie kupi. Pojawi się szereg groźnych chorób i epidemii. Całe Stany Zjednoczone rozpadną się na małe państwa. Będą zabiegać o pomoc żywnościową od Polski. Waszyngton i Nowy Jork zostaną zniszczone wskutek trzęsienia ziemi. Stanie się to w nocy, o godz. 3 nad ranem. Miasta te nigdy już nie zostaną odbudowane. W USA przez dwa i pół roku nie będzie rządu.

Wielka Brytania w tym czasie też będzie przeżywać wielką tragedię – rewolucję. Para królewska będzie zmuszona uciekać na Bermudy, lecz i tam dopadną ją zabójcy. Dwa lata Brytyjczycy będą bez rządu. Dopiero po tym okresie wkroczy tam armia francuska, która zaprowadzi ład i umożliwi powstanie nowego rządu. Obecnie Francja odchodzi od wiary, ale po wojnie będzie bardzo gorliwa. Duży wpływ na postawę religijną rodaków będzie miał niezwykle pobożny władca Francuzów. Zaprowadzi on porządek nawet w innych krajach [...].

Po Trzeciej Wojnie światowej nie będzie krajów kapitalistycznych ani komunistycznych. Nastaną rządy demokracji Chrystusowej, oparte na prawdzie, sprawiedliwości, godności człowieka i miłości. Polska stanie się wielkim mocarstwem, takim, jakim jeszcze nie była za swego istnienia. Bóg nas podniesie do tak wysokiej rangi przez nasze modlitwy, które zanosimy do Niego.

Także naród rosyjski stanie się bardzo gorliwym ludem Bożym i dobrowolnie znajdzie się pod patronatem Polski. Nastąpi zjednoczenie Słowian Europy. Do Polski dobrowolnie przyłączą się Czechy, Słowacja, Brandenburgia [pozostałość Niemiec], Estonia, Litwa, Łotwa, Białoruś i Ukraina. Do tej wielkiej braterskiej wspólnoty dołączą również Węgry i Rumunia. Wiara i modlitwy narodu polskiego tak rozpalą miłość Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Matki Najświętszej, że sam Bóg będzie walczył w naszym imieniu i da narodowi polskiemu całkowite zwycięstwo nad armią chińską.

Przywódca chiński skłoni głowę przed polskim władcą. Chiny zechcą włączyć podbite tereny w skład swego państwa, ale wskutek zdecydowanej postawy Polaków skłonne będą zawrzeć z Polską traktat pokojowy w Chabarowsku. Do tego jednak nie dojdzie. Podpisanie traktatu pokojowego nastąpi dopiero po kilku tygodniach w Warszawie. W jego wyniku Chiny wycofają się z okupowanych terytoriów. Powstaną nowe państwa azjatyckie. Wojska japońskie, które wejdą w głąb Rosji, ostatecznie zajmą tylko Władywostok i swoje stare ziemie, po czym zawieszą działania wojenne [...].

Rewolucję przejdzie wiele narodów na całym świecie, w tym także Kanada i Australia. W trakcie tych strasznych wydarzeń zginie część Anglii. Londyn zostanie zniszczony przez trzęsienie ziemi. Zginą całe miasta i państwa, jak: Dania, Holandia i Portugalia. Jedne lądy zginą, a nowe wyłonią się na oceanach. Położenie geograficzne Ziemi będzie inne. Zmieni się położenie terytorialne dwóch obecnie wielkich mocarstw: Stanów Zjednoczonych i Rosji, które później staną się państwami podrzędnymi. Po strasznej tragedii wojennej nastanie wielki dobrobyt. Ziemia wyda ludziom wszystkie bogactwa, jakie posiada. Ludzie będą żyli dostatnio jak nigdy dotąd.

Zapanuje wielka miłość do Boga i do bliźniego. Będzie wielki kult do Serca Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Po wojnie zostaną odbudowane m.in. Paryż, Rzym i Madryt. Nad wieloma miastami będą fale wody, a niektóre porosną mchem. W tej wojnie procentowo najmniej zginie ludzi rasy żółtej, bo ich Bóg zachowa jako narzędzie kary dla rasy białej. Rasa biała będzie musiała jeszcze znosić cierpienia od rasy żółtej za to, że biali siebie uważali za lepszych i mądrzejszych. Sami byli panami, a innych mieli za niewolników i znęcali się nad nimi. Dlatego sami staną się niewolnikami. Nastąpi to jednak dopiero później, gdy rasa żółta zaleje cały glob ziemski i będzie panować przez trzy lata i sześć miesięcy [...].

***
Oto najbardziej znane wizje wybuchu kolejnej wielkiej wojny. To jednak nie wszystko. W kolejnym artykule przedstawiam mniej znane przepowiednie dotyczące III wojny światowej.

Kategorie:Przepowiednie i proroctwa