Kwantowy umysł – Amit Goswami

Kwantowy umysł

Kwantowy umysł – recenzja | Fot. Materiały prasowe

W niesamowitej książce pt. Kwantowy umysł Amit Goswami bada przez pryzmat fizyki kwantowej świat ludzkiej kreatywności – ostatecznego źródła radości i spełnienia. Znajdziesz więc tutaj unikalną metodę pielęgnowania i ulepszania własnej kreatywności.

Dzięki odkryciom powiązanym z badaniami fizyki kwantowej wiemy, że rzeczywistość działa na dwóch poziomach: możliwości i aktualności. Dr Goswami używa tej samej dualności do przeanalizowania tego, co sam nazywa myśleniem kwantowym.

Autor skupia się na dwóch poziomach myślenia – świadomym umyśle rzeczywistości i nieświadomym umyśle możliwości. Następnie stawia pytania, które pomagają poznać istniejące w każdym z nas źródło stworzenia.

Kwantowy umysł

Nad fenomenem ludzkiego umysłu pochylają się już nie tylko neurolodzy czy neurobiolodzy, ale również fizycy. Co ciekawe, to właśnie ci ostatni są w stanie dostarczyć nam najbardziej fascynującychc informacji dotyczących ukrytych możliwości każdej pojawiającej się w głowie myśli.

Czym jest kreatywność? Czy każdy może być kreatywny? Jakie są rodzaje kreatywności? Kwantowy umysł odpowiada na te i wiele innych pytań, pozwalając zrozumieć moc umysłu w zupełnie nowy sposób. Łącząc sztukę kreatywności z obiektywnością nauki, autor wykorzystuje dane empiryczne do poparcia zasad nowego sposobu myślenia i nakreśla, jak wykorzystać nasze wrodzone zdolności, aby żyć bardziej kreatywnie.

Dr Amit Goswami uczy, jak myśleć kwantowo, by zwiększyć swoją kreatywność. Gdy uznamy świadomość jako centralną ideę wszechświata, jasne się stanie, że kreatywność jest jednym z kluczowych zagadnień związanych z naszym rozwojem. Co więcej, nie jest ona zarezerwowana dla wybitnych jednostek. Jest dostępna dla każdego.

Dzięki książce Kwantowy umysł poznasz nowe, poparte naukowymi dowodami, podejście do ludzkiej kreatywności. Twoje osobiste szczęście czy poczucie życiowego spełnienia może zostać przeanalizowane przez pryzmat badań nad fizyką kwantową. Tym samym zdobędziesz wiedzę, która umożliwi ci wkroczenie na drogę samorozwoju – dokonasz zwiększenia mocy własnej umysłowej kreacji.

Dowiedz się, jak wykorzystywać umysł do stworzenia takiej rzeczywistości, jaką chciałbyś, by ona była. Myśl kwantowo – bądź kreatywny!

Kim jest Amit Goswami?

Dr Amit Goswami jest emerytowanym profesorem zwyczajnym z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Oregonie, gdzie pracował w latach 1968-1997. Jest pionierem nowego paradygmatu nauki zwanego nauką wewnątrz świadomości, którego ideę objaśnił w swojej przełomowej książce pt. The Self-Aware Universe.

Goswami napisał kilka innych popularnych książek opartych na swoich badaniach nad fizyką kwantową i świadomością. W Physics of the Soul opracował teorię życia po śmierci i reinkarnacji. W The Quantum Doctor starał się zintegrować konwencjonalną i alternatywną medycynę. W Creative Evolution przedstawił rezolucję między darwinizmem a inteligentnym projektem życia. W God is Not Dead twierdził, że nie tylko nauka i religia są zgodne, ale że fizyka kwantowa dowodzi istnienia Boga.

Uznając powszechną potrzebę wdrożenia rozwiązań przedstawionych przez fizykę kwantową do globalnych kryzysów w ekonomii, polityce, edukacji, środowisku i opiece zdrowotnej, dr Amit Goswami i jego koledzy stworzyli instytucję o nazwie Quantum Activism Vishwalayam (ostatnie słowo w sanskrycie znaczy: dom świata) z siedzibą w Jaipur w Indiach. Instytucja ta oferuje uczniom kształcenie na poziomie podyplomowym w zakresie świadomości, z naciskiem na zasady życia kwantowego.

W życiu prywatnym dr Goswami jest praktykiem duchowości. Nazywa siebie aktywistą kwantowym. Pojawił się w filmie pt. Co my tak naprawdę wiemy!? oraz jego kontynuacji, a także filmach dokumentalnych: Dalai Lama Renaissance i The Quantum Activist (2009).

Kwantowy umysł: dane szczegółowe

Tytuł: Kwantowy umysł. Naukowe dowody na potęgę Twoich myśli
Tytuł oryginału: Quantum Creativity – Think Quantum, Be Creative
Autor: Amit Goswami
Tłumaczenie: Anna Rutkowska
Wydawnictwo: Studio Astropsychologii
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 304
ISBN: 9788373776654

Kategoria: Książki