Osiem kierunków świata

8 kierunków świata

Osiem kierunków świata | Fot. Aaron Burden

Zapoznając się z zasadami feng shui, nie sposób pominąć koncepcji ośmiu kierunków (tzw. osiem kierunków świata), która jest rozwinięciem nauki o jin i jang oraz o pięciu żywiołach. Jak wiadomo, rozróżniamy pięć głównych stron świata: wschód, południe, centrum, zachód i północ. Idąc dalej, można wyróżnić w sumie osiem poszczególnych kierunków, a są to: wschód, południowy wschód, południe, południowy zachód, zachód, północny zachód, północ oraz północny wschód.

Feng shui zajmuje się badaniem kierunków świata, jakie są najbardziej korzystne zarówno dla położenia konkretnego budynku, jak i mieszkających w nim ludzi. Każdy z kierunków utożsamia bowiem określony rodzaj energii chi, a ta wywiera znaczny wpływ na życie mieszkańców – na ich samopoczucie, zdrowie oraz szczęście.

Aby opisać dokładniej typy energii związane z poszczególnymi kierunkami świata, trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki jak: trygram I ching, symbol świata przyrody, jeden z pięciu żywiołów, członek rodziny, kolor, godzina, pora roku oraz liczba Dziewięciu Ki. Niektóre z tych określeń brzmią pewnie dla ciebie dość tajemniczo, ale za chwilę postaram się te pojęcia w krótkich słowach przybliżyć.

Trygramy I ching

Każdy rodzaj energii chi posiada swój konkretny symbol, czyli trygram, który tworzą trzy proste linie leżące jedna nad drugą – ciągłe lub przerywane – oznaczające jin i jang (linia ciągła – jang, a przerywana – jin). Istnieje osiem takich trygramów, które mają zobrazować ciągłą przemianę energii we wszechświecie.

Opis tych symboli znajduje się w starożytnej księdze I ching, zwanej też Księgą przemian, uznawanej za jedno z najstarszych dzieł filozoficznych świata. Księga ta przedstawia wszechświat i wszystkie zjawiska, jakie w nim zachodzą, w oparciu o nieustannie zmieniającą się energię pomiędzy dwoma biegunami: jin (biegun ujemny) i jang (biegun dodatni).

Liczby Dziewięciu Ki

Według japońskiej astrologii, liczby od jeden do dziewięć odpowiadają indywidualnym cechom, które posiadamy z racji swojej daty urodzenia. Kierunki świata również są powiązane z liczbami Dziewięciu Ki – to znaczy jednemu kierunkowi odpowiada konkretna liczba.

Członkowie rodziny

Właściwości poszczególnych rodzajów energii wyrażone zostały poprzez powiązania rodzinne, przy czym oparto się tutaj na tradycyjnym, wschodnim modelu rodziny. Tak więc każdemu kierunkowi świata przypisana została jedna z następujących osób: ojciec, matka, najstarszy, średni, najmłodszy syn, najstarsza, średnia, najmłodsza córka.

Pozostałe powiązania

Każdy z ośmiu kierunków świata jest powiązany z określonym żywiołem. W przypadku kiedy dany żywioł odpowiada nie jednemu, lecz dwóm kierunkom, wprowadzono dla ich lepszego opisania dodatkowe określenia – symbole zaczerpnięte ze świata przyrody. Są to: góra i ziemia dla żywiołu ziemi, wiatr i grzmot dla żywiołu drzewa, jezioro i niebo dla żywiołu metalu.

Kierunki świata są ponadto powiązane z porami roku, podczas których energia chi danego kierunku uzyskuje poziom maksymalny. Dla przykładu, kierunek południowy wiąże się z letnią porą roku, bo wtedy energia płynąca z południa jest najbardziej intensywna.

Brane są pod uwagę również okresy w ciągu doby – są to godziny, kiedy słońce „świeci” od danej strony świata. Tak więc na przykład wschodnia strona domu oświetlona jest rankiem i ta pora dnia przypisana została kierunkowi wschodniemu. Myślę, że łatwo pojąć te powiązania.

Ostatnim z określeń są kolory przypisane do poszczególnych kierunków świata. Jak się niebawem przekonasz, kolory te kojarzą się w pewien sposób z porami roku przypisanymi do danych kierunków.

Osiem kierunków świata – 8 rodzajów energii

PÓŁNOC

 • Trygram I chingK’an – jin-jang-jin
 • Liczba Dziewięciu Ki – 1
 • Członek rodziny – średni syn
 • Pora roku – środek zimy
 • Godzina (pora w ciągu doby) – noc
 • Żywioł – woda
 • Symbol świata przyrody – woda
 • Kolor – biały (matowy)
 • Znaczenie – poczęcie, spokój, pozorna bierność, intymność, samotność, duchowość, wewnętrzna siła, pokojowe nastawienie.

PÓŁNOCNY WSCHÓD

 • Trygram I chingK’en – jang-jin-jin
 • Liczba Dziewięciu Ki – 8
 • Członek rodziny – najmłodszy syn
 • Pora roku – końcówka zimy, początek wiosny
 • Godzina – świt
 • Żywioł – ziemia
 • Symbol – góra
 • Kolor – biały (błyszczący)
 • Znaczenie – przygotowanie do życia, zbieranie sił, motywacja, ukierunkowanie, surowość, walka o przetrwanie, rywalizacja.

WSCHÓD

 • Trygram I chingChen – jin-jin-jang
 • Liczba Dziewięciu Ki – 3
 • Członek rodziny – najstarszy syn
 • Pora roku – wiosna
 • Godzina – ranek
 • Żywioł – drzewo
 • Symbol – grzmot
 • Kolor – zielony
 • Znaczenie – początek podróży przez życie, świeżość, młodość, ambicja, witalność, dynamizm, gwałtowne wzrastanie, spełnienie marzeń.

POŁUDNIOWY WSCHÓD

 • Trygram I chingSun – jang-jang-jin
 • Liczba Dziewięciu Ki – 4
 • Członek rodziny – najstarsza córka
 • Pora roku – końcówka wiosny, początek lata
 • Godzina – przedpołudnie
 • Żywioł – drzewo
 • Symbol – wiatr
 • Kolor – ciemnozielony, niebieski
 • Znaczenie – zmierzanie ku dojrzałości, harmonijny postęp, zrównoważony rozwój, aktywność, kreatywność, komunikacja.

POŁUDNIE

 • Trygram I chingLi – jang-jin-jang
 • Liczba Dziewięciu Ki – 9
 • Członek rodziny – średnia córka
 • Pora roku – środek lata
 • Godzina – południe
 • Żywioł – ogień
 • Symbol – ogień
 • Kolor – fioletowy, purpurowy
 • Znaczenie – osiągnięcie pełnej dojrzałości, sukces, duma, radość, entuzjazm, pasja, piękno, sława, życie towarzyskie.

POŁUDNIOWY ZACHÓD

 • Trygram I chingK’un – jin-jin-jin
 • Liczba Dziewięciu Ki – 2
 • Członek rodziny – matka (najstarsza kobieta)
 • Pora roku – końcówka lata, początek jesieni
 • Godzina – popołudnie
 • Żywioł – ziemia
 • Symbol – ziemia
 • Kolor – czarny
 • Znaczenie – wiek średni, stabilizacja, stateczność, rozwaga, praktyczność, rodzinna harmonia, tolerancja, solidarna pomoc, przyjmowanie, macierzyństwo.

ZACHÓD

 • Trygram I chingTui – jin-jang-jang
 • Liczba Dziewięciu Ki – 7
 • Członek rodziny – najmłodsza córka
 • Pora roku – jesień
 • Godzina – koniec popołudnia, zmierzch
 • Żywioł – metal
 • Symbol – jezioro
 • Kolor – czerwony
 • Znaczenie – początek starości, głęboka refleksja, odpoczynek, przyjemność, zadowolenie, dostatek, dochody, romans.

PÓŁNOCNY ZACHÓD

 • Trygram I chingCh’ien – jang-jang-jang
 • Liczba Dziewięciu Ki – 6
 • Członek rodziny – ojciec (najstarszy mężczyzna)
 • Pora roku – końcówka jesieni, początek zimy
 • Godzina – wieczór
 • Żywioł – metal
 • Symbol – niebo
 • Kolor – biały (srebrzysty)
 • Znaczenie – schyłek życia, kres podróży, mądrość, siła, doświadczenie, służba innym, odpowiedzialność, przywództwo, ojcostwo, organizacja.

Centralna energia chi

W feng shui duże znaczenie ma również centrum. Znajdująca się pośrodku domu energia chi jest bardzo silna, wręcz potężna – symbolizuje centrum rozmaitych możliwości. Niesie w sobie olbrzymi potencjał, a jednocześnie duże zagrożenie. Dlaczego? Z uwagi na jej zmienność – potrafi bowiem być twórcza, ale też niszcząca.

Energia środka powiązana jest z żywiołem ziemi. Liczba Dziewięciu Ki odpowiadająca środkowi to 5. Ponadto do energii tej przypisany jest kolor żółty. Brakuje jednak jakichkolwiek innych powiązań, na przykład trygramu I ching albo członka rodziny.

Jeśli będziesz opracowywał plan domu, najlepiej byłoby pozostawić w jego centrum dużo wolnej przestrzeni, o ile to oczywiście możliwe.


Kategorie: Feng shui