Horoskop

Horoskop

Horoskop – spójrz na swoje życie z szerszej perspektywy

Astrologia to starożytna wiedza, którą ludzie rozwijają jako element swojej ziemskiej podróży. Jej podstawowym zadaniem jest pomoc w rozwoju duchowym oraz osiągnięciu szczęścia i dostatku. Horoskop nie jest więc tylko wyrocznią przepowiadającą przyszłość. To coś o wiele więcej. Na podstawie obserwacji gwiazd i człowieka, astrologowie stworzyli swoistą mapę ludzkiej osobowości.

Twój znak zodiaku…

… pomoże ci znaleźć odpowiedzi na wiele ważnych pytań. Dzięki odpowiednio przygotowanemu horoskopowi dowiesz się, na co zwrócić uwagę, a czego unikać. Wybierz swój znak zodiaku:

Horoskop - BaranHoroskop - BykHoroskop - BliźniętaHoroskop - RakHoroskop - LewHoroskop - PannaHoroskop - WagaHoroskop - SkorpionHoroskop - StrzelecHoroskop - KoziorożecHoroskop - WodnikHoroskop - Ryby

Jeśli nie wiesz, jaki znak jest przypisany do twojej daty urodzin, sprawdź tutaj.

Czym jest horoskop?

Horoskop to astrologiczny wykres lub diagram przedstawiający położenie Słońca, Księżyca, planet i aspektów astrologicznych w momencie określonego zdarzenia. Chodzi tutaj przede wszystkim o takie wydarzenie, jak dzień urodzenia danej osoby. Horoskop często odnosi się do interpretacji astrologa. Zwykle oparta jest ona na systemie znaków zodiaku (tradycyjny horoskop stosowany w Europie bierze pod uwagę pozycję Słońca w momencie urodzenia) lub na kalendarzowym znaczeniu określonego wydarzenia (jak w chińskiej astrologii).

Nie ma zbyt wielu badań, które mogłyby udowodnić ponad wszelką wątpliwość trafności oraz prawdziwości tez przedstawianych przez astrologów. Wręcz przeciwnie. Wielu naukowców stara się ośmieszać astrologię i umniejszać jej znaczenie. Przeprowadzono wiele doświadczeń. Nie wykazały one jednak korelacji między osobą i pozycją ciał niebieskich na niebie w chwili narodzin. Problem w tym, że na obecnym poziomie wiedzy naukowej nie jesteśmy jeszcze w stanie udowodnić empirycznie więzi łączącej wszystko, co istnieje we wszechświecie. Ciągle pozostaje to domeną duchowości, która w większości przypadków musi polegać na intuicji i głębokim wglądzie w naturę rzeczy (co, niestety, niewielu ludzi potrafi zrobić).

Nie zmienia to faktu, iż horoskop jest częścią ludzkiego życia. Moim zdaniem dość ważną i bardzo pomocną. Dzięki niemu człowiek ma możliwość szerszego poznania swojej sytuacji życiowej, przez co może dokonywać trafniejszych wyborów. Astrologia ułatwia wiele spraw, choć trzeba przyznać, że jej niewłaściwe stosowanie może przysporzyć również wielu problemów.

Etymologia

Słowo horoskop pochodzi od greckich słów Hora (godzina, czas) i Scopos (obserwator). Dosłownie znaczy więc „obserwować godzinę/czas [narodzin]”. W XI-wiecznych tekstach angielskich horoskop pojawia się najpierw w formie łacińskiej, a z czasem zostaje zanglicyzowany do „horoscope”. W języku greckim horoskop istnieje natomiast już od czasów Ptolemeusza (stworzył on czterotomowe dzieło Tetrabiblos traktujące o astrologii).

Co daje horoskop?

Horoskop pomoże ci poznać los i perspektywy, jakie przed tobą otwierają się każdego dnia. Nie powinien być traktowany jako nieomylna wyrocznia przepowiadająca przyszłość, lecz jako zbiór drogowskazów ukazujących szanse i zagrożenia w nadchodzącym czasie.

Jeśli jesteś zainteresowany astrologią, bądź uważny i ostrożny. Wielu tzw. „astrologów” to ludzie nastawieni wyłącznie na zysk. Stawiają horoskopy w sposób nierzetelny, pragnąc tylko zarobić na swoich klientach. Pamiętaj, że astrologia nie da ci gotowych odpowiedzi na wszystkie wątpliwości. Ona może jedynie pomóc w dostrzeganiu niuansów życia. Jeśli więc jakiś astrolog będzie cię przekonywał, że zna (lub może poznać) twoją przyszłość, potraktuj go z rezerwą.

Horoskop jest drogowskazem. Ręcznie narysowaną mapą, według której możesz podróżować. Trzeba jednak pamiętać, że nie są na niej zaznaczone wszystkie zakręty, góry i doliny. Na swojej drodze możesz spotkać rzeczy, o których nie dowiesz się z – nawet najlepiej postawionego – horoskopu. Zaglądaj więc do posiadanej mapy często i aktualizuj swoją wiedzę. Staraj się znajdować korelację pomiędzy tym, co się na niej znajduje, a tym, co spotyka cię w życiu. Dzięki temu łatwiej i szybciej będziesz dostrzegać pewne prawidłowości oraz przyczyny zdarzeń. Nigdy jednak nie pozwól, by astrologia kontrolowała ciebie. Nie to jest jej zadaniem.

Horoskop - BaranHoroskop - BykHoroskop - BliźniętaHoroskop - RakHoroskop - LewHoroskop - PannaHoroskop - WagaHoroskop - SkorpionHoroskop - StrzelecHoroskop - KoziorożecHoroskop - WodnikHoroskop - Ryby

Dawniej i dziś

W przeszłości astrologia była uważana za dziedzinę nauki. Dzisiaj nie traktujemy jej już tak poważnie. Dla większości z nas czytanie horoskopów to zwyczajna rozrywka. Sposób na zabicie nudy i podbudowanie własnego ego. Nie myślimy o astrologii, jako sposobie na przewodnictwo życiowe, które może ułatwić podejmowanie decyzji oraz przyczynia się do polepszenia losu.

Horoskopy można tworzyć w ujęciu charakterologicznym (opisy znaków) lub czasowym (np. roczne, tygodniowe, miesięczne). Bardzo ciekawe są tzw. horoskopy porównawcze. Dzięki nim możemy poznać prognozę dotyczącą związków międzyludzkich, zarówno miłosnych, jak i innych.

Zarys historii astrologii

Astrologia, w najszerszym tego słowa znaczeniu, to poszukiwanie odpowiedzi na najważniejsze ludzkie pytania w gwiazdach. Uważa się, że astrologia powstała, jak tylko człowiek zyskał umiejętność świadomego pomiaru, zapisu i przewidywania sezonowych zmian zachodzących w środowisku w odniesieniu do cykli astronomicznych. Najstarsze dowody na poparcie tej tezy pojawiają się na ścianach jaskiń oraz pozostałości kości (zawierającymi astrologiczne zapiski) wykonanych około 25 000 lat temu. Wydaje się, że wszystko zaczęło się od tego, jak ówcześni ludzie zauważyli wpływ faz księżyca na przypływy i odpływy. Dzięki temu zaczęły powstawać pierwsze kalendarze.

Istnieją archeologiczne dowody sugerujące, że ludzie dokonali prawdziwej rewolucji w rolnictwie właśnie dzięki wiedzy astrologicznej. Można więc powiedzieć, że ta dziedzina jest nierozerwalnie związana z rozwojem naszej cywilizacji, już u zarania jej dziejów.

Astrologia nazywana jest czasem „wiedzą królewską”. W dawnych czasach nie istniał podział na astronomię a astrologię w dzisiejszym rozumieniu tych pojęć. Można powiedzieć, że była to wówczas jedna dziedzina wiedzy, w dodatku niezwykle ceniona. W zasadzie astrologia miała większe znaczenia, a astronomia stanowiła dla niej naukę pomocniczą. Dopiero usunięcie w XVIII wieku katedr astrologii na uniwersytetach zapoczątkowało zepchnięcie jej do roli pseudonauki.

Starożytność

W starożytnym Babilonie, około 2000 lat p. n. e., powstał pierwszy zorganizowany system astrologii. Niektórzy spekulują, że astrologia w jakiejś formie pojawiła się w okresie sumeryjskim (trzecie tysiąclecie p. n. e.), ale brakuje wystarczającej liczby dowodów na poparcie tej tezy. W oficjalnej wersji głosi się zatem, że początek naukowego wróżenia z gwiazd przypada mniej więcej na 1800 rok p. n. e.

Egipt

W Egipcie posługiwano się niezwykle dokładnym kalendarzem w starożytnym świecie. Według przekonań Egipcjan wylewy Nilu były powiązane ze wschodem Syriusza. Była to więc bardzo ważna gwiazda, której położenie wpływało nawet na decyzje polityczne. W późniejszym okresie doszło do znacznego wpływu na Egipt kultury babilońskiej, a co za tym idzie również wiedza astrologiczna przeniknęła do nauki egipskiej.

Starożytna Grecja i Rzym

Podbój Azji przez Aleksandra Wielkiego sprawił, że Grecy poznali kultury i kosmologiczne idee Syrii, Babilonu, Persji oraz Azji Środkowej. Astrologia zaczęła się szybko rozprzestrzeniać w społeczeństwie hellenistycznym. Około 280 roku p. n. e., Berossos, kapłan z Babilonu, przeniósł się na grecką wyspę Kos w celu rozpowszechnienia astrologii babilońskiej w kulturze greckiej.

Tak jak w wielu innych sprawach, wpływy greckie odegrały kluczową rolę również w przekazywaniu teorii astrologicznych do Rzymu. Jednym z pierwszych astrologów przynoszącym hermetyczne nauki astrologii do Rzymu był Trazyllos – filozof medioplatoński z I w n.e., który pracował jako astrologa na dworze cesarza Tyberiusza.

Średniowieczna Europa

Choć na Wschodzie po upadku Imperium Rzymskiego nauki astrologiczne rozkwitały, w Europie stawały się coraz bardziej rozmywane, a nawet naiwne. Powodem tego stanu rzeczy częściowo był zanik greckiej astronomii naukowej, częściowo potępienie praktyk astrologicznych przez Kościół Katolicki. Wierzono wówczas, że astrologia jest dziełem Szatana, a więc praktykowanie jej jest grzechem. Nie przeszkadzało to jednak lekarzom łączyć astrologii z wiedzą medyczną. Doszło nawet do tego, że pod koniec XVI wieku lekarze w całej Europie byli prawnie zobowiązani do ustalenia położenia Księżyca przed wykonaniem skomplikowanych procedur medycznych, takich jak chirurgia lub upuszczanie krwi.

Astrologia była również obecna w sztuce oraz edukacji. Nauka na uniwersytetach była podzielona na siedem odrębnych obszarów, z których każdy reprezentowała jedna planeta (tzw. siedem sztuk wyzwolonych). Średniowieczni pisarze często używali w swoich dziełach symboliki astrologicznej. Przykładem może być Dante Alighieri i jego wspaniałe dzieło „Boska komedia”,  której autor stworzył różnorodne odniesienia do układów planetarnych w opisach architektury piekła, czyśćca i raju.

Należy jednak pamiętać, że astrologia była cały czas tępiona przez Kościół. Co prawda w sztuce można było wytłumaczyć (przed Inkwizycją) jej obecność, zupełnie inaczej sprawa miała się w przypadku osób podejrzanych o wszelkiego rodzaju praktyki magiczne, również astrologię. Astrolog mógł zostać poddany torturom czy spalony na stosie jako sługa Szatana.

Renesans

W renesansie nastąpił ponowny rozwój astrologii jako kontynuacji tradycji hellenistycznych. Wielcy astronomowie często zajmowali się także astrologią (Galileusz, Kopernik). Również inne wybitne postaci historyczne ceniły astrologię i korzystały z jej dokonań. Astrologia cieszyła się poważaniem w najwyższych warstwach społecznych. Taki stan rzeczy trwał aż do XIX wieku.

Chiny

W Chinach astrologia powstała około 3000 lat p. n. e. System chińskiej astrologii opiera się na astronomii oraz kalendarzu, a jej gwałtowny rozwój przypada przede wszystkim na okres panowania dynastii Han (od II wieku p. n. e. do II wieku naszej ery). Chińska astrologia ma ścisły związek z tamtejszą filozofią (teoria trzech harmonii: nieba, ziemi i wody) i wykorzystuje zasady yin i yang. Znajdziemy tutaj wiele pojęć, których nie ma w zachodniej astrologii:  wu xing (pięć żywiołów budujących wszechświat: drewno, ogień, ziemia, metal, woda), 10 Niebiańskich Pni (dziesięciostopniowy system cykliczny), 12 Ziemskich Konarów (system używany do pomiaru czasu), kalendarz księżycowo-słoneczny.

Jeśli chcesz poznać swój chiński horoskop, znajdziesz go tutaj.

Indie

W Indiach już w trzecim tysiącleciu p.n.e.  pozycja planet w zodiaku miała powszechnie ogromne znaczenie. Pisma, takie jak Mahabharata (obok Ramajany, jeden z dwóch głównych hinduistycznych poematów epickich, zaliczany do głównych dzieł literatury indyjskiej), zawierają także opisy powiązań łączących obserwacje astronomiczne z filozofią i obrzędami religijnymi. Astrologia wedyjska była uważana za najwyższy stopień wiedzy. W przeciwieństwie do astrologii zachodniej, która jest oparta na zodiaku tropikalnym, wedyjski system bierze pod uwagę rzeczywistą pozycję planet. Różnica w wartości położenia planet w tych dwóch odniesieniach do zodiaku spowodowana jest precesją (zmianą położenia osi Ziemi w ruchu obrotowym). W Indiach większą rolę przypisuje się położeniu Księżyca w konstelacjach zodiaku lunarnego (Nakszatra), niż Słońca w znakach zodiaku.

Mezoameryka

Kalendarz Majów opierał się o sprzężenie dwóch cykli: rytualnego  (260 dni) oraz słonecznego (ok. 360 dni). Służył on przede wszystkim do obliczania terminów świąt religijnych, ale również do sadzenia roślin i wielu innych spraw związanych z życiem ludzi. Wiedza o kalendarzu Majów pochodzi z częściowo odczytanych hieroglificznych inskrypcji zachowanych na zabytkach kultury ich cywilizacji oraz z nielicznych zachowanych dokumentów.

Kalendarz Azteków posiada taką samą strukturę. Cykl 260-dniowy nazywano Tonalpohualli i był używany głównie do celów wróżebnych. Podobnie jak w kalendarzu Majów, oba cykle tworzyły 52-letni okres, czasami nazywany Kręgiem Kalendarza.

 • 75% czytelników horoskopów to kobiety.
 • Najbardziej znanym astrologiem jest Nostradamus. Przewidział wiele zdarzeń z przyszłości – między innymi wojny światowe czy zamach na World Trade Center.
 • Zodiak pierwotnie stanowił naturalny kalendarz rolniczy, według którego ustalano dzień siew upraw, zbiory, etc.
 • Astrologia poprzedza astronomię. W poprzednich wiekach astrologia była uważana za naukę i bardzo ceniono jej osiągnięcia. Wykładano ją nawet na uniwersytetach europejskich, jako pełnoprawną dziedzinę wiedzy. Najwięksi astronomowie zajmowali się również astrologią.
 • W 1999 roku searchterms.com przeprowadziło badania ilości wyszukiwań haseł w Internecie. Okazało się, że słowa „astrologia” i „horoskop” były najczęściej wpisywane.
 • Uważa się, że Adolf Hitler używał astrologii podczas II wojny światowej.
 • Astrologowie twierdzą, że Księżyc ma taki sam wpływ na ludzi, jak na ocean. Skoro nasz satelita wpływa fale, to teoretycznie również ma wpływ na ciało ludzkie, które składa się w 75% z wody.
 • Każdego roku w Stanach Zjednoczonych na astrologię wydawane są setki milionów dolarów. Rynek „astrologiczny” prężnie się rozwija, mimo powszechnego uważania ją za pseudonaukę. W horoskopy wierzy 33% Amerykanów. Pozostałe dwie trzecie twierdzą, że nie wierzy, ale to całkiem niezła zabawa. Według badań przeprowadzonych przez USA Today, najszybciej rozwijającą się grupą osób wierzących w astrologię są ludzie na kierowniczych stanowiskach oraz specjaliści różnych dziedzin.
 • Wpisanie w Google.pl słowa „astrologia” daje ponad 5,5 mln wyników. Po wpisaniu „horoskop” otrzymamy 34 mln wyników (dane na rok 2015).
 • The Kepler College of Astrology Arts and Sciences w Seattle (USA) była pierwszą instytucją w nowożytnym świecie, która wydawała dyplom licencjata i magistra w dziedzinie astrologii. Pierwsze kursy rozpoczęły się w lipcu 2000 roku i kosztowały 5000 dolarów rocznie.

Poniżej przedstawiam bibliografię, z której korzystałem przy tworzeniu niniejszej strony. Przede wszystkim opieram się na własnym wieloletnim doświadczeniu, które zdobyłem dzięki studiowaniu astrologii. Niemniej nie będę udawał wszystkowiedzącego i jedynego znawcę tematu.

Bibliografia w języku polskim:

 1. Bil Tierney: Dynamika aspektów
 2. Andrzej Sieradzki: Horoskopy
 3. Tadeusz Doktór: Spotkania z astrologią
 4. Rafał T. Prinke: Vademecum polskiego astrologa
 5. Irena Malinowska: Astrologia i twój horoskop
 6. Alexander von Pronay: Zarys astrologii urodzeniowej
 7. Tracy Marks: Sztuka interpretacji kosmogramu

Bibliografia w innych językach:

 1. Derek Appleby: Horary Astrology
 2. Jane Rose: Astrology And Zodiac Guide
 3. William Lilly: Christian Astrology
 4. Judy Hall: The Astrology Bible: The Definitive Guide to the Zodiax
 5. Sue Tompkins: The Contemporary Astrologer’s Handbook (Astrology Now)
 6. Liz Greene, Howard Sasportas: The Luminaries
 7. Liz Greene: The Astrology of Fate
 8. Robert Hand: Planets in Transit

Lista książek, które mogą okazać się przydatne wszystkim osobom zainteresowanym zgłębianiem wiedzy o astrologii. Wiele z tych pozycji przedstawia sobą wysoki poziom merytoryczny wiedzy o horoskopach. W poprzedniej zakładce przedstawiłem książki, które wspierały mnie przy tworzeniu AstroWeb.pl. Tutaj znajduje się lista książek odnoszących się do astrologii. Zastrzegam jednak, że jeszcze nie wszystkie z nich czytałem. Pragnę w tym miejscu stworzyć listę pozycji godnych uwagi i przy okazji zrobić dla siebie listę lektur na najbliższą przyszłość.

W języku polskim:

 1. Klaudiusz Ptolemeusz: Czworoksiąg
 2. Jeanie Afery: Astrologia i Twoje zdrowie
 3. Michel Gauguin: Planety a osobowość człowieka
 4. Hanna Heinrich: Astrologia dla pań
 5. Wojciech Jóźwiak: Okiem astrologa
 6. Myrna Lofthus: Duchowy zodiak. Kompleksowy podręcznik astrologii
 7. Tracy Marks: Astrologia głębi
 8. Tracy Marks: Sztuka interpretacji kosmogramu
 9. Świętosław Florian Nowicki, Wojciech Jóźwiak: Cykle zodiaku
 10. David Perkins: Moja gwiezdna terapia. Astrolog z Teksasu odpowiada na pytania
 11. Awiessałom Podwodnyj: Astrologia a małżeństwo
 12. Rafał F. Prinke: Vademecum polskiego astrologa
 13. Wojciech Jóźwiak: Astrologia samopoznania
 14. Myrna Lofthus: Duchowy Zodiak
 15. Alexander von Pronay: Zarys astrologii urodzeniowej
 16. Rafał T. Prinke: Vademecum polskiego astrologa
 17. Aleksander von Pronay: Interpretacja horoskopu
 18. Aleksander von Pronay: Zarys astrologii urodzeniowej
 19. Aleksander von Pronay: Zarys astrologii prognostycznej
 20. Aleksander von Pronay: Zarys astrologii porównawczej
 21. Leszek Weres: Homo – Zodiakus
 22. Leszek Weres: Nieznany świat astrologii. Tom 1
 23. Leszek Weres: Nieznany świat astrologii. Tom 2
 24. Leszek Weres, Rafał T. Prinke: Mandala życia. Astrologia – mity i rzeczywistość. Tom 1
 25. Leszek Weres, Rafał T. Prinke: Mandala życia. Astrologia – mity i rzeczywistość. Tom 2
 26. Leon Zawadzki: Labirynt. Kurs praktycznej interpretacji horoskopu
 27. Leon Zawadzki: Ariadna. Wyrocznia
 28. Leon Zawadzki: Astrolog
 29. Irena Malinowska: Astrologia i twój horoskop
 30. Włodzimierz H. Zylbertal: Kosmiczny dar tożsamości
 31. Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz (tomy I-VIII): Astrologia. Interpretacja horoskopu – podstawy, Astrologia. Interpretacja horoskopu – studium, Astrologia. Solariusz. Lunariusz, Astrologia. Progresje. Dyrekcje, Astrologia. Tranzyty, Astrologia horarna i elekcyjna, Astrologia harmoniczna, Astrologia medyczna
 32. Carol Rushman : Astrologia, sztuka przepowiadania przyszłości
 33. Iza Podlaska-Konkel, Miłosława Krogulska: Astrologia dla początkujących
 34. Stephen Arroyo: Podręcznik interpretacji astrologicznej
 35. Liz Green: Saturn
 36. Piotr Piotrowski: Przesłanie Charona
 37. John Frawley: Podręcznik astrologii horarnej
 38. Vaidotas Peczykis: Astrologiczna analiza wyglądu człowieka
 39. Piotr Palagin: Mity astrologów i psychoterapeutów
 40. Stephen Arrayo: Cykle życia i związki interpersonalne
 41. Stephen Arrayo: Astrologia i psychologia
 42. Stephen Arrayo: Podręcznik interpretacji astrologicznej
 43. Bruno Hubner: Miłość i przyjaźń w horoskopie
 44. Bruno i Louise Hubner: Astrologia węzłów księżycowych
 45. Bruno i Louise Hubner: Psychologia astrologicznego systemu domów

W innych językach:

 1. Sue Tompkins – Aspects in Astrology: A Guide to Understanding Planetary Relationships in the Horoscope
 2. Stephen Arroyo – Astrology, Karma & Transformation: The Inner Dimensions of the Birth Chart
 3. Melanie Reinhart – The Twelve Houses
 4. Garry Phillipson – Astrology in the Year Zero (Astrology Now)
 5. Neil Spencer – True As the Stars Above
 6. Caroline W. Casey – Making the Gods Work for You: The Astrological Language of the Psyche   
 7. Frank C. Clifford – The Astrologer’s Book of Charts   
 8. Adrian Ross Duncan – Astrology: Transformation & Empowerment
 9. Joanna Martine Woolfolk – The Only Astrology Book You’ll Ever Need
 10. Isabel M. Hickey, Sheila Waters – Astrology, A Cosmic Science
 11. Gary Goldschneider, Joost Elffers – The Secret Language of Birthdays
 12. Chloe Miller – Astrology: A Deep Look Into Each Zodiac Sign
 13. Jade Goodwin – Astrology: The ultimate guide to astrology and the 12 Zodiac signs, horoscopes, and using Astrology for success, romance, wealth, discovering your destiny, and more!
 14. Stephan Arroyo – Astrology, Psychology, and the Four Elements
 15. S.J. Morgan – Astrology: Discover the Power of Zodiac Signs
 16. Amy Herring – Astrology of the Moon: An Illuminating Journey Through the Signs and Houses
 17. Richard MacDonald – Nasty Astrology: What Your Astrologer Won’t Tell You About Your Star Sign
 18. Riske MA, Kris Brandt – Llewellyn’s Complete Book of Astrology: The Easy Way to Learn Astrology (Llewellyn’s Complete Book Series)
 19. Tencia Revona – Astrology: The Ultimate Guide To Using Astrology To Improve Your Soul And Every Aspect Of Your Life
 20. Stephen Arroyo – Astrology, Karma & Transformation: The Inner Dimensions of the Birth Chart
 21. Andrew Cozyn – Astrology and Zodiac Signs: The ultimate guide to Astrology, Zodiac signs, what they mean, Horoscopes, and more!
Interesujący materiał? Powiadom znajomych:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

O Stronie | Polityka Prywatności | Zasady Autorów | Warunki Użytkowania | Kontakt

© 2014-2017 Astroweb. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści zabronione. | W oparciu o MyThemeShop.