Ponowne przyjście Jezusa Chrystusa w 2017 roku. Koniec świata?

Jezus 2017

Koniec świata nastąpi w ciągu zaledwie trzech tygodni od momentu powrotu na Ziemię Jezusa Chrystusa. Tak twierdzi chrześcijański naukowiec. Ponowne przyjście Jezusa jest już bardzo bliskie.

Nora Roth, analizując Księgę Daniela, prognozuje nadejście końca świata już w początkach 2017 roku. Według niej, nie będziemy mieli okazji świętować Nowego Roku, nie mówiąc już o przeżyciu wszystkich dwunastu miesięcy. Nora Roth jest informatykiem i zajmuje się wnikliwymi studiami biblijnymi. Szokującą teorię ujawniła na swoim blogu Mark of the Beast.

Pani Roth opiera swoje prognozy na skomplikowanych obliczeniach, które szczegółowo przedstawia na swojej stronie. Przeprowadzone wyliczenia sugerują, że Apokalipsa jest bliska. Pod koniec 2016 roku (31 grudnia) na Ziemię powróci Jezus Chrystus, a około trzy tygodnie później nastąpi Sąd Ostateczny.

Po zapoznaniu się z fragmentami Biblii oraz przebadaniu "Bożych odniesień do siódemki" (tak zwane proroctwo siódemek), Nora Roth stwierdziła, że "wieczna sprawiedliwość zostanie przedstawiona", a Ziemia będzie "odpoczywać" przez tysiąclecia.

Na swoim blogu pani Roth napisała: "Czy 6000 lat grzechu dobiega końca? Czy Jezus przyjdzie w 2016 roku? Biblia przedstawia pouczające, logiczne i przekonujące odpowiedzi na te pytania. Krótko mówiąc, tak!"

Ponowne przyjście Jezusa

Dowód na twierdzenia Nory Roth znajdują się, według niej, w Księdze Daniela. Gabriel wyjaśnia tam przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach (Dn 9,24):

Ustalono siedemdziesiąt tygodni nad twoim narodem i twoim świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka, i namaścić to, co najświętsze.

Według Nory Roth, "siódemki" to jednostka czasu znana jako cykl Jubileuszu. Poprzez rozszerzenie skali, blogerka przypuszcza, że Jezus powróci na koniec 2016 roku. A świat skończy się wkrótce potem, czyli na początku 2017 roku.

Do szczegółowych wyliczeń odsyłam na stronę Nory Roth – The Mark of the Beast Explained.

Lecz o dniu owym…

Na szczęście, mimo makabrycznej przepowiedni, Nora Roth przyznaje, że Biblia nie ujawnia konkretnie, kiedy będzie miał miejsce Armagedon. Przełom 2016 i 2017 roku jest tylko bardzo prawdopodobnym terminem.

Pamiętajmy, że w Ewangelii Mateusza napisano (Mt 24, 36-41):

Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Jezus Chrystus w 2017 – krytyka

Mark Woods, pastor baptystyczny piszący dla magazynu Christian Today, pogardliwie skrytykował powyższą teorię. Jak stwierdził:

Ten sposób czytania Biblii nazywa się milenaryzmem, a to wydaje się być przejawem ekstremizmu w dosłownym traktowaniu Biblii, co wywołuje dużo stresu społecznego – wojny, ubóstwo, zmiany społeczne etc. Wiele takich rzeczy dzieje się obecnie.

Pastor twierdzi też, że prawidłowo przewidzieć koniec świata można tylko przez "czysty przypadek". Nie można zrobić tego w inny sposób. Dodaje też, że przewidywania Nory Roth nie powinny wpływać negatywnie na obchody Świąt. Ostrzega, by być ostrożnym podczas czytania Księgi Daniela i Apokalipsy św. Jana (Księgi Objawienia).

To są trudne księgi, a my powinniśmy być bardzo ostrożni w ich interpretowaniu. Zgodnie z ogólną zasadą można powiedzieć, że nie mają one zbyt wiele do powiedzenia o przyszłości, ale mają wiele do powiedzenia na temat teraźniejszości.

Pastor Woods zaznacza, że Nora Roth jest prawie na pewno w błędzie, jeśli chodzi o ponowne przyjście Jezusa 31 grudnia 2016 roku. Zresztą to nie ma znaczenia, kiedy przyjdzie Chrystus. W każdej chwili powinniśmy być gotowi do jego pojawienia się.Pomóż innym znaleźć ten artykuł. Podziel się: