10 niesamowitych teorii, które zmienią twoje postrzeganie świata

Niesamowite teorie

Niesamowite teorie, które zmienią twoje postrzeganie świata | Fot. Tumisu

Na świecie istnieje wiele niesamowitych teorii. Niektóre z nich są całkowicie szalone. Inne – wydają się całkiem prawdopodobne, a nawet znajdują się naukowcy mogący je udowodnić (przynajmniej do pewnego stopnia).

Tak naprawdę niewiele wiemy o naszym wszechświecie. Właściwie nasza wiedza jest tak skąpa, że można spokojnie zaryzykować stwierdzenie, iż praktycznie nic nie wiemy.

Nie powinno więc dziwić, że ludzie wciąż tworzą kolejne teorie, których celem jest wyjaśnienie przeróżnych tajemnic wszechświata. Warto im się przyjrzeć.

Oto...

10 niesamowitych teorii

... które mogą nie tylko cię zszokować, ale wręcz wywrócić twój świat do góry nogami.

10. Solipsyzm

Solipsyzm jest teorią filozoficzną przekonującą, że nie istnieje nic poza świadomością jednostki. Być może wydaje się to nieco dziwne, ale jak się nad tym głębiej zastanowić, to tak naprawdę nie można z całkowitą pewnością zweryfikować niczego poza własną świadomością.

Wszystko, co widzimy wokół siebie (nawet jeśli możemy tego dotknąć), tak naprawdę istnieje tylko w naszych umysłach.

Dowód? Proszę bardzo. Dobrym przykładem są kolory. Tak naprawdę one nie istnieją wokół nas. Poszczególne przedmioty odbijają część światła, a część pochłaniają. W zależności od ilości odbitego światła, które rejestrują nasze oczy, widzimy poszczególne barwy. Ale kolory są jedynie wizualną interpretacją natężenia światła w otoczeniu – istnieją tylko w naszych mózgach.

Oczywiście przykładów jest znacznie więcej. Nawet na poziomie kwantowym wszystko jest (jak wskazują badania naukowe) uzależnione od świadomości.

Cała rzeczywistość, w której żyjemy, jest więc swego rodzaju wizją, snem czy też niezwykle skomplikowaną iluzją. Wszystko, czego doświadczamy poza sobą, możemy podważyć. Jedyne, czego możemy być pewni, to nasze myśli.

9. Teoria wszechświata ekpyrotycznego

Jest to alternatywa dla powszechnie akceptowanej teorii Wielkiego Wybuchu. Według teorii ekpyrotycznej nasz wszechświat powstał w wyniku zderzenia dwóch innych wszechświatów. Uważa się, że to zderzenie spowodowało zresetowanie naszego wszechświata, po czym zaczął się on rozszerzać, podobnie jak w teorii Wielkiego Wybuchu.

Teoria ekpyrotyczna głosi jednak, że pewnego dnia wszechświat zacznie się kurczyć, co nieuchronnie doprowadzi do tego, co niektórzy astrofizycy nazywają Wielkim Kolapsem.

Następnie cała prędkość i energia zaangażowana w Wielki Kolaps wywoła kolejną ogromną kolizję, która spowoduje ponowne zresetowanie wszechświata, tak aby cykl mógł się powtarzać przez całą wieczność.

8. Wsteczna prekognicja

W 2011 roku dr Daryl J. Bem z Uniwersytetu Cornella opublikował bardzo kontrowersyjny artykuł zatytułowany Odczuwanie przyszłości: Dowody eksperymentalne na anomalne retroaktywne wpływy na poznanie i oddziaływanie (eng. Feeling the Future: Experimental Evidence for Anomalous Retroactive Influences on Cognition and Affect). Artykuł opisuje serię eksperymentów przeprowadzonych przez Bema w celu odkrycia zjawiska określanego jako prekognicja (wiedza o przyszłych wydarzeniach).

Opierając się na założeniu, że istnieją tzw. "anomalne procesy przekazywania informacji lub energii, które są obecnie niewyjaśnione w kategoriach znanych mechanizmów fizycznych lub biologicznych", dr Bem doszedł do wniosku, że przyszłe wydarzenia mogą rzeczywiście wpłynąć na stan wiedzy człowieka w teraźniejszości.

Na potrzeby jednego z badań dr Bem zebrał 1000 studentów i przetestował ich zdolności do prawidłowego wyczuwania przypadkowych informacji.

Inne badanie obejmowało test pamięci odwrotnej, w którym uczestnicy zostali poproszeni o sklasyfikowanie przypadkowych słów, które później musieli zapamiętać. Co zadziwiające, wyniki tego testu pokazały, że uczniowie z większym prawdopodobieństwem przypomną sobie słowa w teraźniejszości, jeśli zamierzali zapamiętać je w przyszłości.

7. Teoria wielu światów (multiversum)

Teoria wielu światów jest interpretacją mechaniki kwantowej, która zapewnia, że uniwersalna funkcja falowa jest obiektywnie rzeczywista i że nie ma zapaści funkcji falowej. Oznacza to, że wszystkie możliwe wyniki pomiarów kwantowych są fizycznie realizowane w jakimś "wszechświecie”.

Zasadniczo chodzi o to, że za każdym razem, gdy podejmujemy decyzję, rodzi się nowy wszechświat. Oczywiście, jeśli to prawda, istnieje nieskończona liczba wszechświatów. Całkiem sporo miejsca do realizowania swoich pasji, prawda?

Według mnie jest to jeden z najbardziej pobudzających do myślenia sposobów interpretacji mechaniki kwantowej. Zgodnie z teorią multiversum żyjemy w nieskończonej liczbie wszechświatów, wszystkich nałożonych na siebie w tej samej przestrzeni fizycznej, ale wzajemnie odizolowanych i rozwijających się niezależnie. W tych wszechświatach istnieją niezliczone repliki ciebie i mnie, prawie nie do odróżnienia, a prowadzące inne życia.

6. Wszechświat to hologram

Teoria ta sugeruje, że wszechświat, który widzimy, jest niczym innym jak hologramem wygenerowanym przez... sam wszechświat. Chodzi o to, że kiedy patrzymy na nocne niebo, odległe gwiazdy i galaktyki, to przypominają one obraz wyświetlany na ścianie.

Choć może to brzmieć jak pomysł wymyślony przez kogoś, kto obejrzał zbyt wiele filmów science fiction, w rzeczywistości istnieją wybitni naukowcy, którzy nie tylko uważają, że teoria symulacji jest możliwa, ale pracują nad eksperymentami, aby to udowodnić.

Holografia to ogromny skok naprzód w sposobie myślenia o strukturze i stworzeniu Wszechświata. Ogólna teoria względności Einsteina bardzo dobrze wyjaśnia prawie wszystko w dużej skali we Wszechświecie, ale zaczyna się wikłać podczas badania jego początków i mechanizmów na poziomie kwantowym. Naukowcy od dziesięcioleci próbują połączyć teorię grawitacji Einsteina i teorię kwantową. Niektórzy uważają, że idea holograficznego Wszechświata może pogodzić obie teorie. – Profesor Kostas Skenderis

Co zaskakujące, teoria strun dokonana przez fizyka teoretycznego S. Jamesa Gate'a, dodatkowo uwiarygodnia tę teorię. Zasadniczo Gate odkrył kod komputerowy ukryty głęboko w równaniach, których używamy do opisu naszego wszechświata. Czyż to nie zastanawiające?

5. Obserwowanie ciemnej energii to morderstwo

Fizyk teoretyczny Lawrence Krauss stwierdził kiedyś, że za każdym razem, gdy patrzymy na ciemną energię, zabijamy wszechświat. Według astrofizyków ciemna energia stanowi około 70 procent całej energii we wszechświecie i skrywa sekrety wielu niewytłumaczalnych osobliwości, które widzimy w głębokiej przestrzeni.

Krauss sugeruje, że Wielki Wybuch został zapoczątkowany, gdy niezwykle wysoka energia o właściwościach odpychania grawitacyjnego rozpadła się na energię zerową. To właśnie proces przechodzenia od fałszywej próżni do zwykłej próżni doprowadził do powstania naszego wszechświata.

W mechanice kwantowej istnieje coś, co nazywa się kwantowym efektem Zenona. Założenie jest w tym przypadku takie, że ​​jeśli regularnie obserwuje się jakiś niestabilny obiekt, to on nigdy się nie rozpadnie (proces jego ewolucji zostanie spowolniony, a nawet zatrzymany).

Z powyższego wywodzi się teoria Kraussa: ​​jeśli ciemna energia jest stale obserwowana, utrzymujemy ją niestabilną, zatrzymując jej ewolucję. Tym samym skracamy żywotność wszechświata, zmuszając go do powrotu do stanu, w którym nie istniała zwyczajna próżnia.

4. Osobliwość

Ray Kurzweil to wybitny futurysta, który wierzy, że w nadchodzących dziesięcioleciach ludzkość doświadczy tego, co nazywa on technologiczną osobliwością. Dzięki niej nauczymy się przekraczać biologię i wszystkie ograniczenia z nią związane (w tym śmierć). Kurzweil argumentuje, że przeznaczeniem prawdziwie inteligentnych cywilizacji (a więc i ludzkości) jest ewolucja w superinteligentne istoty, których moc obliczeniowa ma rosnąć wykładniczo.

Kiedy już dotrzemy do tzw. osobliwości, nasza technologia będzie tak zaawansowana, że ​​będziemy dokonywać nowych, rewolucyjnych odkryć praktycznie codziennie. Pozwoli to zrealizować niesamowite pomysły, o których jak dotąd czytaliśmy jedynie w literaturze science fiction.

3. Teoria panspermii

Teoria panspermii stwierdza, że nasiona życia są obecne w całym wszechświecie i przemieszczają się w przestrzeni międzygwiazdowej, a nawet w przestrzeni międzygalaktycznej w sposób całkowicie naturalny. Coraz więcej ludzi zgadza się nawet z hipotezą, że życie na Ziemi mogło się rozpocząć od nasion dostarczonych na naszą planetę przez meteoryty i komety pochodzące z odległych obszarów kosmosu.

Do tej pory odkryto różne ekstremofile, czyli organizmy mogące przetrwać w ekstremalnych środowiskach, o których wcześniej uważaliśmy, że są niezdolne do podtrzymywania życia. Na Ziemi znajduje się sporo tego typu miejsc, np. kratery aktywnych wulkanów, wnętrze skał, wyjątkowo zasolone obszary.

Obecnie wiadomo, że życie, jakie znamy, może przetrwać w środowiskach ekstremalnie wysokich i niskich temperatur, intensywnego promieniowania i braku tlenu. To są właśnie warunki, jakich organizmy mogą doświadczyć podczas przebywania na komecie lub meteorze.

2. Białe dziury

Wszyscy wiemy o istnieniu czarnych dziur. Ale istnieje także teoria zakładająca istnienie białych dziur we wszechświecie. Mają one być dokładnym przeciwieństwem czarnych dziur i zamiast zasysać materię, wypluwają ją.

Problem w tym, że naukowcy nigdy nie zaobserwowali tego typu zjawiska. Nie jest więc jasne, w jaki sposób taka hipotetyczna biała dziura miałaby działać. Czy stanowiłaby drugi koniec tunelu czasoprzestrzennego, który zaczyna się w czarnej dziurze?

Gdyby biała dziura naprawdę wypluwała materię, która została wciągnięta do czarnej dziury, materia ta musiałaby uniknąć połączenia się z osobliwością i w jakiś sposób zostać zachowana. Obecnie tak naprawdę nie wiemy dokładnie, co dzieje się z materią, która zostaje wessana do czarnej dziury, ponieważ wszystkie obserwowane przez nas czarne dziury mają horyzont zdarzeń, który uniemożliwia nam ich bezpośrednie zobaczenie.

Jedynym powodem, dla którego możemy wnioskować o lokalizacji czarnych dziur w naszym wszechświecie, jest to, że zauważamy wpływ grawitacji, jaki wywierają one na obiekty wokół nich. Co oznacza, że ​​jeśli kiedykolwiek będziemy mieli nadzieję udowodnić istnienie białych dziur w przyszłości, być może będziemy musieli zmienić nasze rozumienie praw fizyki – co z pewnością byłoby trudne.

1. Realizm fikcyjny

To najbardziej fascynująca teoria związana z istnieniem wieloświata. Zakłada ona, że przy nieskończonej liczbie wszechświatów wszystko musi gdzieś istnieć. Wychodzi więc na to, że cokolwiek jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, istnieje w jakimś alternatywnym wszechświecie.

Czy to będzie Harry Potter, czy Superman, czy może kosmici rodem z serialu Star Trek – wszystko to i znacznie więcej istnieje. Mimo że jest czystą fikcją. Gdzieś pojawiły się odpowiednie czynniki, które umożliwiły powstanie najbardziej fantazyjnych postaci. Kiedy więc oglądasz film lub czytasz książkę, śledzisz losy prawdziwych bohaterów. Nawet jeśli zrodzili się w umyśle artysty.

Wystarczy, że wyobrazisz sobie siebie – bogatego, sławnego lub niezwykle utalentowanego w jakiejś dziedzinie. To wszystko jest prawdą. Gdzieś. W którymś z niezliczonych wszechświatów. Pomyśl o tym czasami. Kiedy ci źle lub coś się właśnie nie udało. A może się udało? Tylko nie tutaj...

Kategoria: Niesamowite