Warunki użytkowania

Poniżej znajdziesz warunki korzystania z naszego Serwisu.

Prawa autorskie

Wszystkie treści zawarte na tej stronie są własnością Astroweb.pl oraz jej administratorów. To oznacza, że są chronione przez polskie i międzynarodowe przepisy o prawie autorskim. Zabrania się kopiowania, w jakiejkolwiek formie, treści opublikowanych w Serwisie Astroweb.

Prosimy o nie kontaktowanie się z nami w celu zapytania czy wyrażamy zgodę na kopiowanie treści. Nie będziemy odpowiadać na takie maile.

Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis Astroweb nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do działania strony, informacji, treści, materiałów lub produktów umieszczonych na tej stronie. Serwis Astroweb nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z tej strony. Wszystkie informacje i analizy publikowane w Serwisie Astroweb są dostarczane tylko w celach informacyjnych i rozrywkowych.