Portret numerologiczny

Portret numerologiczny

Portret numerologiczny | Fot. Materiały prasowe

Portret numerologiczny jest analizą osobowości dokonywaną za pomocą Karty, która zawiera szczegółowy opis liczb związanych z badanym człowiekiem. Portret składa się kilku elementów, które podaję poniżej.

Każdy człowiek przeżywa zarówno pozytywne, jak i negatywne chwile. Musi przerobić pewne lekcje i nauczyć się wielu rzeczy, dzięki którym będzie mógł rozwijać się duchowo. Portret numerologiczny może mu w tym bardzo pomóc – ułatwić wiele spraw.

Liczby Kluczowe

 1. Liczba Drogi Życia (liczba urodzenia, inaczej liczba przeznaczenia) – jest sumą wszystkich cyfr daty urodzenia. Jest to podstawowa i najważniejsza wibracja numerologiczna. Informuje o tym, jakim jesteś człowiekiem i jak wygląda twoje codzienne życie.
 2. Liczba ekspresji (zewnętrznej) – zwana również „liczbą celu życiowego” – suma wszystkich liter pełnego imienia i nazwiska (chodzi tylko o dane zapisane w akcie urodzenia). Określa twoją konstrukcję fizyczną, mentalną i emocjonalną. Można powiedzieć, że liczba ta reprezentuje twój charakter, określa bowiem twoje zdolności i słabości.
 3. Liczba losu (przyszłości) – suma liczby urodzenia (Droga Życia) oraz liczby ekspresji.
 4. Liczba podświadomości (liczba dnia narodzin) – to liczba dnia urodzenia. Determinuje całe życie człowieka. Szczególne znaczenie ma w dzieciństwie (do osiągnięcia pełnoletniości), później nieco traci na znaczeniu.
 5. Liczba serca (Potrzeba Serca), zwana też liczbą duszy – suma wartości samogłosek pełnego imienia i nazwiska. Jest związana z podświadomością – zdradza najskrytsze pragnienia i potrzeby człowieka, a także motywację leżącą u podstaw postępowania danej osoby.
 6. Osobowość – suma wartości spółgłosek pełnego imienia i nazwiska. Liczba ta zdradza, w jaki sposób dana osoba jest postrzegana przez innych. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju publiczny wizerunek człowieka.

Modyfikatory Liczb Kluczowych

 • Intensywność liczb – wyznaczana na podstawie porównania częstotliwości występowania poszczególnych liter w imieniu i nazwisku. Dostarcza danych na temat mocnych i słabych stron danej osoby. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że brak jakichś cyfr w imieniu i nazwisku oznacza długi karmiczne.
 • Harmonia – relacje pomiędzy cyframi portretu numerologicznego.
 • Równowaga – obliczana jako suma wartości liczbowych inicjałów imion i nazwiska. Liczba ta zdradza, jak dana osoba reaguje w trudnych życiowych sytuacjach. W takich chwilach człowiek może popaść w skrajności, co często jest niebezpieczne. Dzięki znajomości tej liczby można uniknąć wielu nieprzyjemności.
 • Dojrzałość – suma Drogi Życia i liczby ekspresji. Jej wpływ rozpoczyna się po trzydziestym roku życia. Liczba ta przedstawia ogólne tendencje, możliwości i zagrożenia mające miejsce z życiu człowieka dorosłego.
 • Imię – pierwsza litera imienia. Liczba ta określa tzw. pierwsze wrażenie w kontaktach ze światem. Pierwsza litera zdradza również, w jaki sposób dana osoba zaczyna różnego rodzaju projekty.
 • Plan ekspresji – proporcje występowania poszczególnych liter w imionach i nazwisku. Liczba ta zdradza sposób, w jaki dana osoba realizuje swoje życiowe cele i korzysta z możliwości.
 • Wibracje poszczególnych elementów portretu numerologicznego – dnia, miesiąca, roku oraz całej daty urodzenia.

Cykle Kluczowe

 • Wierzchołki (nazywane również punktami zwrotnymi lub szczytami życiowymi) – obliczane są na podstawie daty urodzenia. Wierzchołki są swego rodzaju przepowiednią – zdradzają naturę przyszłych wydarzeń.
 • Wyzwania (nazywane również czarnymi szczytami) – obliczamy na podstawie daty urodzenia; informują one o rzeczach, które danemu człowiekowi przeszkadzają w życiu i utrudniają osiągnięcie sukcesu w wybranej przez siebie dziedzinie (dziedzinach).
 • Cykle Życia – dzielą życie człowieka na trzy okresy. Pierwszy cykl – obliczany na podstawie miesiąca urodzenia (trwa od urodzenia do ukończenia 28 roku życia), drugi – obliczany na podstawie dnia urodzenia (trwa od ukończenia 28 do ukończenia 56 roku życia) oraz trzeci – obliczany jako suma cyfr w roku urodzenia (trwa od ukończenia 56 roku życia do końca życia).

Cykle osobiste

 • Rok osobisty – to suma dnia urodzenia, miesiąca urodzenia oraz określonego roku kalendarzowego, dla którego dokonujemy prognozy.
 • Miesiąc osobisty – jest sumą obecnego miesiąca kalendarzowego oraz liczby roku osobistego.
 • Dzień osobisty – stanowi sumę miesiąca osobistego oraz liczby danego dnia.
 • Tranzyty – kalkulacja oparta na literach imion i nazwiska. Tranzyty pokazują, w jaki sposób badana osoba będzie mogła osiągnąć spełnienie w danym roku osobistym.
 • Esencje – kalkulacja oparta na literach imion i nazwiska. Dzięki esencjom dowiesz się, czego jeszcze musisz się nauczyć w danym roku. Chodzi tutaj przede wszystkim o długi karmiczne.

Portret numerologiczny

Dzięki obliczeniu wszystkich potrzebnych liczb, możesz sporządzić prognozę numerologiczną. Będziesz w stanie dzięki temu określić właściwy czas na podejmowanie decyzji, działania oraz poznać szanse i zagrożenia, jakie na ciebie czyhają. Numerologia oferuje doskonałą podpowiedź, jak efektywnie realizować swoje cele oraz jaki czas jest najbardziej odpowiedni na poszczególne działania.

Przystępując do przygotowania prognozy, pamiętaj, że może ona być bardzo szczegółowa i nad wyraz trafna. Nie oznacza to jednak, że musisz podejmować wszystkie decyzje zgodnie z tym, co podpowiada numerologia. Najważniejsze, żeby pamiętać o tym, iż to ty kształtujesz swoją przyszłość i nic nie jest z góry ustalone. Prognoza numerologiczna oferuje tylko pewne propozycje i ostrzeżenia. Nie jest sposobem na przepowiadanie przyszłości. Jej rolą jest wyostrzenie twojej uwagi – żebyś dostrzegł w porę zbliżające się niebezpieczeństwo lub okazję.


Kategorie: Numerologia