Numerologia – jaki mam numer?

Numerologia jaki mam numer?

Jak obliczyć swoje liczby w numerologii? | Fot. Pete Linforth

Jaki jest twój numer według numerologii? Jak liczyć, by się (że tak powiem) doliczyć prawdy o sobie i swoim życiu? W poniższym artykule znajdziesz wszystkie najważniejsze liczby numerologiczne, zebrane w jednym miejscu.

Numerologia zajmuje się analizowaniem symboliki liczb, jakie występują w życiu człowieka. Za pomocą prostych działań matematycznych możesz ustalić, jaka jest twoja życiowa ścieżka i cechy charakteru, a nawet odkryć pewne elementy przyszłości (jako ogólne tendencje).

Dzięki numerologii możesz dowiedzieć się, co liczby mówią o tobie i każdym innym człowieku z twojego otoczenia. Poznasz mocne i słabe strony każdego, kto cię interesuje. Jeśli się zakochasz, możesz przeanalizować dopasowanie numerologiczne twoje i obiektu swoich uczuć (numerologia partnerska).

Dzięki narzędziu, jakim jest numerologia, zyskujesz szansę na przeanalizowanie swojego życia z zupełnie nowej perspektywy. W ten sposób dostrzeżesz rzeczy, które do tej pory umykały twojej uwadze. W efekcie poprawisz jakość swojego życia oraz relacje z ludźmi i opracujesz znacznie skuteczniejszą drogę do sukcesu.

Numerologia – jaki mam numer?

Najłatwiejszym sposobem na rozpoczęcie pracy z numerologią jest analiza swojej daty urodzenia. Ale to bynajmniej nie są wszystkie możliwości. Jest ich znacznie, znacznie więcej. Możesz przeanalizować siebie na kilka różnych sposobów, z uwzględnieniem poszczególnych sfer swojej egzystencji.

Cokolwiek chcesz osiągnąć za pomocą numerologii, masz to w zasięgu ręki. Oczywiście nawet najdokładniejszy portret numerologiczny nie wykona pracy za ciebie. Stanowi jedynie swoistą pomoc naukową – źródło wiedzy, które może cię wesprzeć i ułatwić wiele spraw. Pamiętaj jednak, że jesteś odpowiedzialny za swoje życie i podejmowane decyzje.

Jak obliczyć swoje liczby?

Poniżej znajdziesz sposoby liczenia najważniejszych liczb w numerologii. Na końcu każdej sekcji znajduje się link do konkretnej liczby, by każdy z czytelników mógł dowiedzieć się o niej więcej.

Jak obliczyć Drogę Życia?

Istnieje kilka sposobów obliczania liczby przeznaczenia:

  • Metoda wertykalna – polega na sumowaniu wszystkich cyfr wchodzących w skład daty urodzenia. Przykład: osoba urodzona 28 listopada 1985 roku: 2+8+1+1+1+9+8+5=35 » 3+5=8
  • Metoda horyzontalna – polega na sumowaniu wszystkich liczb znajdujących się w dacie urodzenia. Przykład: osoba urodzona 28 listopada 1985 roku: 28+11+1985=2024 » 2+2+4=8
  • Metoda redukcji – polega na sumowaniu cyfr wynikających z redukcji liczb złożonych w danej dacie urodzenia. Przykład: osoba urodzona 28 listopada 1985 roku: 2+8=10=1, 1+1=2, 1+9+8+5=23 » 2+3=5 » 1+2+5=8

Do ustalenia liczby przeznaczenia warto używać każdej z powyższych metod, ponieważ można dzięki temu ustalić tzw. podliczby. Te ostatnie umożliwiają dokonanie o wiele głębszej interpretacji Drogi Życia. Oczywiście kiedy obliczeń dokonuje z czystej ciekawości osoba będąca amatorem, wystarczy jej jedna z metod. Głębszej interpretacji numerologicznej dokonują profesjonalni numerolodzy.

Uwaga! Jeśli z twojej daty urodzenia wyjdzie liczba 11, 22 lub 33, to nie sumuj jej dalej (czyli do liczby jednocyfrowej). Jest to bowiem tzw. liczba mistrzowska i jej interpretacja jest odrębną kwestią.

Dowiedz się więcej: Liczba przeznaczenia, czyli Droga Życia.

Jak obliczyć liczbę osobowości?

W przypadku obliczania liczby osobowości, bardzo ważne jest, by do obliczeń użyć tego imienia i nazwiska, pod którym jesteś powszechnie znany – lub takiego, pod jakim chciałbyś być znany.

Podam przykład. Kobieta o nazwisku Agnieszka Maria Wągrowska może wcale nie używać swojego drugiego imienia. Co więcej, może nawet preferować nazywanie siebie Agą Wągrowską. Kolejna rzecz: po wyjściu za mąż Agnieszka Wągrowska może zmienić nazwisko na, powiedzmy, Kowalską. Tak też od tej pory będzie się nazywała.

Zdarza się również, że ktoś zmienia swoje pierwsze imię, ponieważ oryginalne mu się nie podoba. Przecież to możliwe, prawda? Może też używać pseudonimu lub przydomku, a nawet zupełnie innego określenia.

Zanim więc przystąpisz do obliczania swojej liczby osobowości, zastanów się, z jakim imieniem czujesz się najlepiej. Właśnie tego imienia i nazwiska powinieneś użyć.

Na marginesie: ciekawą czynnością jest obliczenie liczby osobowości dla imienia i nazwiska nadanego nam przy urodzeniu, a następnie dla wybranego przez nas (oczywiście jeśli używamy zmienionego). W ten sposób można porównać wyniki. Sprawdź, co się zgadza, a co nie. Być może podświadomie zmieniłeś swoje imię lub nazwisko, by zmienić tym samym całe swoje życie.

W jaki więc sposób ustalić liczbę osobowości? Aby tego dokonać, wystarczy dodać do siebie wartości cyfrowe przypisywane do wszystkich liter znajdujących się w twoim imieniu i nazwisku. W tym celu należy zastosować poniższy kod alfabetu.

Pitagorejski kod alfabetu

W numerologii do każdej cyfry przyporządkowane są odpowiednie litery z alfabetu. Oto one:

Numerologia alfabet

W przypadku liter z języka polskiego, takich jak Ą, Ć, Ę, Ł, Ń, Ó, Ś, Ź, Ż, używamy liter im odpowiadających, na przykład: Ł przelicz na tą samą wartość, co L; Ś przelicz na tą samą wartość, co S; etc.

Stosując powyższy kod alfabetu, sprawdź, która litera twojego imienia i nazwiska odpowiada jakiej cyfrze. Wynik końcowy zredukuj do pojedynczej cyfry z przedziału od 1 do 9 (wyjątkiem od tej zasady są liczby mistrzowskie: 11, 22, 33 – jeśli otrzymasz taki wynik, nie sumuj go do jednej cyfry).

Przykład:

Obliczymy teraz liczbę osobowości dla osoby nazywającej się Agnieszka Wągrowska.

Wartości cyfrowe poszczególnych liter: 1+7+5+9+5+1+8+2+1+5+1+7+9+6+5+1+2+1=76

Zredukuj wynik do liczby jednocyfrowej: 7+6=13 » 1+3=4

Liczba osobowości Agnieszki Wągrowskiej wynosi: 4.

Dowiedz się więcej: Liczba osobowości.

Jak obliczyć liczbę ekspresji?

Aby obliczyć liczbę ekspresji, musisz zsumować razem wartości przypisywane do wszystkich spółgłosek znajdujących się w twoim imieniu i nazwisku (alfabet numerologiczny znajdziesz powyżej).

Przykład:

Obliczymy teraz liczbę ekspresji dla osoby nazywającej się Agnieszka Wągrowska.

Spółgłoski zawarte w imieniu i nazwisku: G, N, S, Z, K, W, G, R, W, S, K.

Wartości cyfrowe spółgłosek: 7+5+1+8+2+5+7+9+5+1+2=52

Zredukuj wynik do liczby jednocyfrowej: 5+2=7 (wyjątkiem od tej zasady są liczby mistrzowskie: 11, 22, 33 – jeśli otrzymasz taki wynik, nie sumuj go do jednej cyfry).

Liczba ekspresji Agnieszki Wągrowskiej wynosi: 7.

Dowiedz się więcej: Liczba ekspresji, czyli Cel Życia.

Jak obliczyć liczbę serca?

Aby obliczyć liczbę serca, powinieneś dodać do siebie wartości cyfrowe przypisywane do wszystkich samogłosek znajdujących się w twoim imieniu i nazwisku (alfabet numerologiczny znajdziesz powyżej).

Przykład:

Obliczymy teraz liczbę serca dla osoby nazywającej się Agnieszka Wągrowska.

Samogłoski zawarte w imieniu i nazwisku: A, I, E, A, Ą, O, A.

Wartości cyfrowe samogłosek: 1+9+5+1+1+6+1=24

Zredukuj wynik do liczby jednocyfrowej: 2+4=6 (wyjątkiem od tej zasady są liczby mistrzowskie: 11, 22, 33 – jeśli otrzymasz taki wynik, nie sumuj go do jednej cyfry).

Liczba serca Agnieszki Wągrowskiej wynosi: 6.

Dowiedz się więcej: Liczba duszy, czyli Potrzeba Serca.

Jak obliczyć liczbę imienia?

Liczba imienia jest sumą wartości wszystkich liter (samogłosek i spółgłosek) imienia (lub pseudonimu, dla którego przeprowadzamy obliczenia). Aby dokonać odpowiednich obliczeń, musimy znać liczbową wibrację każdej z liter (alfabet numerologiczny znajdziesz powyżej).

Przykład:

Obliczmy liczbę imienia dla Zbigniewa.

Wartości cyfrowe poszczególnych liter: 8+2+9+7+5+9+5+5=50

Zredukuj wynik do liczby jednocyfrowej: 5+0=5 (wyjątkiem od tej zasady są liczby mistrzowskie: 11, 22, 33 – jeśli otrzymasz taki wynik, nie sumuj go do jednej cyfry).

Liczba imienia Zbigniewa wynosi: 5

Dowiedz się więcej: Numerologiczna liczba imienia.


Kategorie: Astrologia